Kontakt

Arheologija

ArheologijaBronasta zaponka z ostanki tkanine iz groba 346 v Tolminu,
prva polovica 8. stoletja pr. n. št.

ArheologijaBronast kipec božanstva s peterokrako krono iz Sežane,
2.−1. stoletje pr. n. št.

ArheologijaSrebrna zapestnica z rimskodobnega grobišča pri vasi Žirje na Krasu,
druga polovica 1. stoletja.

ArheologijaPozlačena srebrna zaponka z almandini s poznoantičnega grobišča v Mirnu, konec 5. in sredina 6. stoletja.