Kontakt

Srednja šola

Likovna delavnica

JAZ RIŠEM V GALERIJI – Novost!

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od Gotike do sodobnih umetnikov. Spoznali se bodo z likovnimi slogi in tehnikami ustvarjanja na področju kiparstva in slikarstva v različnih zgodovinskih obdobjih. Udeleženci delavnice si bodo v drugem delu izbrali njim najljubše likovno delo v stalni zbirki in ga poskušali kopirati s pomočjo svinčnika in barvic.

Delavnica se lahko po potrebi prilagodi tudi ostalim starostnim skupinam.

NOSILEC: Katarina Brešan, kustosinja
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ; dijaki srednjih šol
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred – delo v skupinah
TRAJANJE: 2-3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Risem V Galeriji Resize

Umetnostno-zgodovinska delavnica

NAJ OŽIVIJO SLIKE! – Novost!

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od Gotike do konca 20. stoletja. Nekatere slike bodo udeleženci spoznali na prav poseben način: razdelili se bodo v majhne skupinice in izžrebali likovna dela, ki jih bodo morali s pomočjo interpretacije in svojih igralskih sposobnosti oživeti. Slikam lahko dodajo dialoge ali monologe ter druge zvočne efekte. Na tak način si skupine druga drugi izmenjujejo svojo interpretacijo izbranih slik.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 3. triade OŠ; dijaki srednjih šol;
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v manjših skupinah)
TRAJANJE: cca. 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Etnološka delavnica na temo Staroverstva

RJEPUŠČ – Izdelava maske – Novost!

Maska rjepušč izhaja iz Volčanskih Rutov. Jeseni, ko so ribali repo in zelje ter kopali (izkopavali) korenje in krompir, jo je nosil eden izmed fantov. Masko je z eno roko držal pred obrazom in jo sproti premikal, ko je hodil. To ni bila nikoli naglavna maska. Rjepušč je bil ena od treh jesenskih mask.

Udeleženci se bodo najprej seznanili s tremi obrednimi maskami s posebnim poudarkom na maski rjepušč. Masko bodo nato tudi sami izdelali in jo pobarvali.

Maske bodo ob koncu delavnice odnesli tudi domov.

NOSILEC: Darja Skrt, avtorica razstave in David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 3. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v skupinah po 10 učencev)
TRAJANJE: 1-2 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

rjepusc

Arheološka delavnica

MUZEJSKI KOVČEK : arheologinja na obisku*

Z učno uro »Muzejski kovček« poskušamo vzpostaviti pristnejši stik muzejske ustanove s šolami na terenu. Pri pripravi delavnice upoštevamo tudi želje izobraževalnih ustanov in se prilagodimo učnemu programu.

Učencem bo predstavljeno arheološko delo na terenu in v muzeju. Spoznali bodo arheološki delovni proces, drobne najdbe, ki se na izkopavanjih najpogosteje ohranijo ter lokalno arheološko dediščino. Iz kovčka bo arheolog potegnil zanimive predmete, z nekaterimi bodo učenci lahko tudi rokovali. V dogovoru z učitelji lahko učenci rešujejo tudi delovne liste ali pripravljajo miselne vzorce.

Težavnostna stopnja delavnice je prilagojena starosti udeležencev.

NOSILEC: Ana Kruh, kustosinja
CILJNA SKUPINA: učenci osnovnih in srednjih šol
LOKACIJA: po šolah
ČAS IZVEDBE: do junija 2018
ŠT. UDELEŽENCEV: do dva razreda
TRAJANJE: 1–2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 2 €
*Delavnica se lahko tudi za druge muzejske oddelke: umet. zgod., zgodovina, restavrat...

Voden ogled antičnih ostalin v Ajdovščini

CASTRA: Ogled in zbirka

Mesto Ajdovščina se danes lahko pohvali z dobro ohranjenimi ostanki rimskodobne utrjene naselbine. Namen načrtovane dejavnosti je, da čim bolj izkoristimo navedene prednosti, ki nam jih ponuja lokacija in da otrokom preko igre predstavimo lokalno kulturno dediščino s poudarkom na življenju v rimskem obdobju. Otroci se bodo podali na pot okoli ostankov obzidja, odkrivali bodo podobo antičnega mesta na tleh današnje Ajdovščine ter življenje za časa Rimljanov. Ogledu na terenu sledi še obisk Muzejske zbirke Ajdovščina.

Težavnostna stopnja delavnice je prilagojena starosti udeležencev.

NOSILEC: Ana Kruh, kustosinja
LOKACIJA: Ajdovščina
CILJNA SKUPINA: učenci osnovnih šol; dijaki srednjih šol
ČAS IZVEDBE: do junija 2018
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (lahko po skupinah)
TRAJANJE: 2-3 šolske uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

David Kožuh,
 kustos pedagog
Tel: (05) 33 59 826
GSM: 051 345 301

E-pošta: david.kozuh@goriskimuzej.si