Kontakt

Vrtec

Umetnostno-zgodovinska in likovna delavnica

PRVIČ V MUZEJU – KAJ JE UMETNOST?

Udeleženci delavnice bodo na igriv način odkrivali muzej. V skupinah bodo reševali naloge in predstavili rezultate sošolcem/sošolkam. V drugem delu jim bo predstavljena umetnost in skupaj se bomo pogovarjali o zvrsteh umetnosti in prvih umetnikih. Ogledali si bodo tudi celotno zbirko v Vili Bartolomei ali na Gradu Kromberk. Za zaključek bodo učenci še sami pripravili svoj skupinski izdelek na likovni delavnici.*

VODJA DELAVNICE: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci od 2. do 5. razreda OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu / Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v skupinah po 10 učencev)
TRAJANJE: 3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
*Delavnico se lahko izvede tudi brez likovne delavnice ob zaključku.

Vrtec 02 Resize

Umetnostno-zgodovinska delavnica

ČAROBNA ŠKATLA INTERPRETACIJ – Novost!

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od Gotike do konca 19. stoletja. Umetnost 20. stoletja pa bodo spoznali na prav poseben način - s Čarobno škatlo interpretacij. Čudežna škatla v sebi skriva majhne predmete, ki so povezani z likovnimi deli iz Galerije primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja. Otroci samo s tipanjem izberejo po en predmet, nato pa ga skupaj poskušamo umestiti k enemu ali več likovnim delom. Pri tem odkrivanju oz. igri, ni napačnih odgovorov. Na tak način obkrožimo vsa celotno galerijo, otroci pa s pomočjo škatle spoznajo motive, tehnike, materiale, oblike in še kaj…

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci prve triade OŠ oz. predšolski otroci;
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10 , lahko se izvede z več skupinami
TRAJANJE: cca. 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Skatla

Etnološka delavnica

KAKO SO SE IGRALI NAŠI PREDNIKI? – Novost!

Udeleženci delavnice si bodo najprej ogledali razstavo Igre moje mladosti, na kateri bodo spoznali številne igre in igrače, s katerimi so se igrali njihovi starši oz. stari starši. Med igrami je tudi nekaj družabnih iger, ki se jih današnji otroci ne igrajo. Na delavnici bodo spoznali nekaj takšnih iger, si jih izdelali in naučili igrati. Igre bodo ob koncu delavnice odnesli tudi domov.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 1. in 2. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v skupinah po 10 učencev)
TRAJANJE: 1-2 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Vrtec 01 Resize

Etnološka delavnica

MUZEJSKI KOVČEK : Igre in igrače nekoč in danes – Novost!

Učencem bo s pomočjo kovčka predstavljena razstava Igre moje mladosti. V kovčku so igre in igrače, ki jih danes se šolajoče generacije večinoma ne poznajo. Spoznali bodo nekaj starih namiznih iger in nekatere se bodo tudi naučili igrati. Želimo jih spodbuditi k igranju starih iger, saj te spodbujajo druženje z vrstniki. Z razstavo in kovčkom spodbujamo otroke tudi k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine našega prostora. S predmeti, ki jih bo iz kovčka potegnil kustos pedagog, bodo učenci lahko tudi rokovali.

Z »Muzejskim kovčkom« poskušamo vzpostaviti pristnejši stik muzejske ustanove s šolami na terenu. Pri pripravi delavnice upoštevamo tudi želje izobraževalnih ustanov in se poskušamo prilagoditi učnemu programu.

Težavnostna stopnja delavnice je prilagojena starosti udeležencev.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog in avtor razstave
CILJNA SKUPINA: vrtci, učenci osnovnih šol
LOKACIJA: po šolah in vrtcih
ČAS IZVEDBE: celo leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 25 otrok
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 2 €

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:

Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
Služba za stike z javnostjo in organizacijo muzejskih prireditev
Grajska cesta 1
5000 Nova Gorica

David Kožuh,
 kustos pedagog
Tel: (05) 33 59 826
GSM: 051 345 301

E-pošta: david.kozuh@goriskimuzej.si