Kontakt

Šolske skupine

PEDAGOŠKI PROGRAMI 2017/2018Muzej si običajno predstavljamo kot resno ustanovo, ki hrani stare predmete in proučuje zaprašeno preteklost. Kljub temu pa je obisk muzeja lahko zabavno in poučno popotovanje skozi stoletja, na katerem nam izvirni stari predmeti pripovedujejo svoje zgodbe.


V Goriškem muzeju smo s šolskim letom 2014/2015 prenovili pedagoško dejavnost in želeli vzbuditi zanimanje za kulturno dediščino našega prostora ter s tem okrepiti zavedanje o pestri preteklosti Goriške in posledično krepiti identiteto lokalnega območja. Obisk muzeja pod strokovnim vodstvom lahko popestri učni načrt, poleg tega ponujamo možnost sodelovanja muzeja z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri pripravi raznih tematsko obarvanih dni, kot so npr. kulturni, naravoslovni ali tehniški dan.

Za šolsko leto 2017/2018 smo posamezne delavnice nadgradili, nekatere pa dodali v obstoječo ponudbo. Ob tem bi želeli poudariti, da se prav vse ponujene delavnice, ki potekajo v prostorih Goriškega muzeja, navezujejo na naše zbirke in vključujejo vodene oglede po njih. Zaradi težav s financiranjem prevoza otrok in mladine do naših zbirk, smo pripravili tudi Muzejski kovček, kjer strokovnjak s posameznega področja predstavi svojo stroko na zainteresirani šoli, iz kovčka pa pokaže originale in kopije muzealij.

Pedagoški program 2016/2017 s cenikom (prenos)

David Kožuh,
 kustos pedagog
Tel: (05) 33 59 826
GSM: 051 345 301

E-pošta: david.kozuh@goriskimuzej.si