Kontakt

Osnovna šola

Umetnostno-zgodovinska in likovna delavnica

PRVIČ V MUZEJU – KAJ JE UMETNOST?

Udeleženci delavnice bodo na igriv način odkrivali muzej. V skupinah bodo reševali naloge in predstavili rezultate sošolcem/sošolkam. V drugem delu jim bo predstavljena umetnost in skupaj se bomo pogovarjali o zvrsteh umetnosti in prvih umetnikih. Ogledali si bodo tudi celotno zbirko v Vili Bartolomei ali na Gradu Kromberk. Za zaključek bodo učenci še sami pripravili svoj skupinski izdelek na likovni delavnici.*

VODJA DELAVNICE: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci od 2. do 5. razreda OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu / Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v skupinah po 10 učencev)
TRAJANJE: 3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
*Delavnico se lahko izvede tudi brez likovne delavnice ob zaključku.

Likovna delavnica

JAZ RIŠEM V GALERIJI – Novost!

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od Gotike do sodobnih umetnikov. Spoznali se bodo z likovnimi slogi in tehnikami ustvarjanja na področju kiparstva in slikarstva v različnih zgodovinskih obdobjih. Udeleženci delavnice si bodo v drugem delu izbrali njim najljubše likovno delo v stalni zbirki in ga poskušali kopirati s pomočjo svinčnika in barvic.

Delavnica se lahko po potrebi prilagodi tudi ostalim starostnim skupinam.

NOSILEC: Katarina Brešan, kustosinja
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ; dijaki srednjih šol
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred – delo v skupinah
TRAJANJE: 2-3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Umetnostno-zgodovinska delavnica

ČAROBNA ŠKATLA INTERPRETACIJ – Novost!

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od Gotike do konca 19. stoletja. Umetnost 20. stoletja pa bodo spoznali na prav poseben način - s Čarobno škatlo interpretacij. Čudežna škatla v sebi skriva majhne predmete, ki so povezani z likovnimi deli iz Galerije primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja. Otroci samo s tipanjem izberejo po en predmet, nato pa ga skupaj poskušamo umestiti k enemu ali več likovnim delom. Pri tem odkrivanju oz. igri, ni napačnih odgovorov. Na tak način obkrožimo vsa celotno galerijo, otroci pa s pomočjo škatle spoznajo motive, tehnike, materiale, oblike in še kaj…

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci prve triade OŠ oz. predšolski otroci;
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10 , lahko se izvede z več skupinami
TRAJANJE: cca. 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Skatla

Umetnostno-zgodovinska delavnica

NAJ OŽIVIJO SLIKE! – Novost!

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od Gotike do konca 20. stoletja. Nekatere slike bodo udeleženci spoznali na prav poseben način: razdelili se bodo v majhne skupinice in izžrebali likovna dela, ki jih bodo morali s pomočjo interpretacije in svojih igralskih sposobnosti oživeti. Slikam lahko dodajo dialoge ali monologe ter druge zvočne efekte. Na tak način si skupine druga drugi izmenjujejo svojo interpretacijo izbranih slik.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 3. triade OŠ; dijaki srednjih šol;
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v manjših skupinah)
TRAJANJE: cca. 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Umetnostno-zgodovinska delavnica

IZDELAVA MAKETE GRADU KROMBERK – Novost!

Grad Kromberk je osrednji razstavni prostor Goriškega muzeja. Stavbo s skoraj kvadratnim tlorisom in s štirimi vogalnimi stolpi obdaja čudovit park z amfiteatrom in lapidarijem. Rodbina Coronini von Cronberg ga je zgradila na začetku 17. stoletja, delno na temeljih starejšega gradu iz 13. stoletja. S pomočjo fotografskega arhiva Goriškega muzeja bodo udeleženci videli Grad Kromberk skozi čas, spoznali pa bodo tudi sorodno arhitekturo v okolici.

Na delavnici bodo učenci izdelovali tridimenzionalno maketo gradu iz papirja in lesa. Pri sestavljanju celote jih bo vodil restavrator Davorin Pogačnik. Izdelke bodo na koncu delavnice lahko odnesli domov.

NOSILEC: Davorin Pogačnik, restavrator, David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 3. triade OŠ
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10 učencev
TRAJANJE: 3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Etnološko-tehnična delavnica

IZDELAVA PAPIRNATIH SKRINJIC

Skrinja je nekoč igrala veliko vlogo v življenju naših »non« – babic. Kot neveste so v njej hranile »balo« – oblačila, posteljnino in opremo za začetek novega družinskega življenja, kasneje pa so kot žene vanjo zaklepale še druge dragocenosti. Ljudske skrinje niso le del premične kulturne dediščine, temveč tudi pomembna sestavina kulturne identitete. Na delavnici bodo otroci izdelovali spominske skrinjice iz papirja po motivih goriških ljudskih skrinj, ki jih hrani Goriški muzej. Skrinjice bodo ob koncu delavnice odnesli tudi domov.

NOSILEC: Davorin Pogačnik, restavrator
CILJNA SKUPINA: učenci od 5. do 9. razreda OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10 učencev
TRAJANJE: 1-2 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Papirnate Skrinjice Resize

Etnološka delavnica na temo Staroverstva

FALATNA – Oblakova maska – Novost!

Falatna je maska, ki so jo v Volčanskih Rutih uporabljali za klicanje dežja. Sestavljena je iz obrazne maske, imenovane oblakova maska in oblačilnega dela, ki je bela rjuha. Falatna je nastopila le v času suše, da je z obredom klicala dež.

Udeleženci delavnice bodo najprej izvedeli, kako je potekal obred, s katerim so nekoč klicali dež. Avtorica razstave jim bo tudi orisala svet starovercev in staroverstva. Temu bo sledila delavnica, na kateri bodo učenci izdelali svojo oblakovo masko.

Maske bodo ob koncu delavnice odnesli tudi domov.

NOSILEC: Darja Skrt, avtorica razstave in David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 1. in 2. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v skupinah po 10 učencev)
TRAJANJE: 1-2 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Etnološka delavnica na temo Staroverstva

RJEPUŠČ – Izdelava maske – Novost!

Udeleženci se bodo najprej seznanili s tremi obrednimi jesenskimi maskami s posebnim poudarkom na maski rjepušč. Ta maska izhaja iz Volčanskih Rutov in ni bila nikoli naglavna. Jeseni, ko so ribali repo in zelje ter kopali (izkopavali) korenje in krompir, jo je nosil eden izmed fantov. Masko je z eno roko držal pred obrazom in jo sproti premikal, ko je hodil. Masko bodo nato tudi sami izdelali in jo pobarvali, ter jo ob koncu delavnice odnesli domov.

NOSILEC: Darja Skrt, avtorica razstave in David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 3. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v skupinah po 10 učencev)
TRAJANJE: 1-2 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

rjepusc

Etnološka delavnica na temo Staroverstva

STAROVERSTVO IN STAROVERCI

Učenci se najprej sprehodijo po razstavi Staroverstvo in staroverci, ki je postavljena v Vili Bartolomei v Solkanu in obsega 430 predmetov, ki izvirajo iz osrednje Soške doline. V nadaljevanju sledi pogovor o prvih vtisih o razstavi, v drugem delu pa še strokovno vodstvo po razstavi, kjer jim kustos predstavi življenje Starovercev, ki je bilo tesno povezano z naravo, njihova verovanja in raziskovanje lastnika zbirke Pavla Medveščka. Po strokovnem ogledu razstave učenci rešijo še delovne liste in tako utrdijo znanje o tej temi.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 3. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred
TRAJANJE: 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Etnološka delavnica

KAKO SO SE IGRALI NAŠI PREDNIKI? – Novost!

Udeleženci delavnice si bodo najprej ogledali razstavo Igre moje mladosti, na kateri bodo spoznali številne igre in igrače, s katerimi so se igrali njihovi starši oz. stari starši. Med igrami je tudi nekaj družabnih iger, ki se jih današnji otroci ne igrajo. Na delavnici bodo spoznali nekaj takšnih iger, si jih izdelali in naučili igrati. Igre bodo ob koncu delavnice odnesli tudi domov.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 1. in 2. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v skupinah po 10 učencev)
TRAJANJE: 1-2 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Etnološka delavnica

MUZEJSKI KOVČEK : Igre in igrače nekoč in danes – Novost!

Učencem bo s pomočjo kovčka predstavljena razstava Igre moje mladosti. V kovčku so igre in igrače, ki jih danes se šolajoče generacije večinoma ne poznajo. Spoznali bodo nekaj starih namiznih iger in nekatere se bodo tudi naučili igrati. Želimo jih spodbuditi k igranju starih iger, saj te spodbujajo druženje z vrstniki. Z razstavo in kovčkom spodbujamo otroke tudi k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine našega prostora. S predmeti, ki jih bo iz kovčka potegnil kustos pedagog, bodo učenci lahko tudi rokovali.

Z »Muzejskim kovčkom« poskušamo vzpostaviti pristnejši stik muzejske ustanove s šolami na terenu. Pri pripravi delavnice upoštevamo tudi želje izobraževalnih ustanov in se poskušamo prilagoditi učnemu programu.

Težavnostna stopnja delavnice je prilagojena starosti udeležencev.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog in avtor razstave
CILJNA SKUPINA: vrtci, učenci osnovnih šol
LOKACIJA: po šolah in vrtcih
ČAS IZVEDBE: celo leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 25 otrok
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 2 €

Likovna delavnica

SENČNO GLEDALIŠČE – Novost!

Udeleženci delavnice si bodo najprej ogledali razstavo Igre moje mladosti, na kateri bodo spoznali številne igre in igrače, s katerimi so se igrali njihovi starši oz. stari starši. Poseben poudarek bo na delu razstave, ki je posvečen lutkam gledališke skupine Ade Bačar iz Ajdovščine. Na delavnici bodo spoznali tudi senčne lutke ter način njihove izdelave. Po tem, ko si bodo izdelali svoje lutke, bodo poskušali s pomočjo senčnega gledališča nekaj prizorov tudi odigrati. Učenci bodo odigrali basni grškega pesnika Ezopa, kjer v glavni vlogi nastopajo živali.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10 učencev
TRAJANJE: 1-2 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 4 €

Arheološka delavnica

MUZEJSKI KOVČEK : arheologinja na obisku*

Z učno uro »Muzejski kovček« poskušamo vzpostaviti pristnejši stik muzejske ustanove s šolami na terenu. Pri pripravi delavnice upoštevamo tudi želje izobraževalnih ustanov in se prilagodimo učnemu programu.

Učencem bo predstavljeno arheološko delo na terenu in v muzeju. Spoznali bodo arheološki delovni proces, drobne najdbe, ki se na izkopavanjih najpogosteje ohranijo ter lokalno arheološko dediščino. Iz kovčka bo arheolog potegnil zanimive predmete, z nekaterimi bodo učenci lahko tudi rokovali. V dogovoru z učitelji lahko učenci rešujejo tudi delovne liste ali pripravljajo miselne vzorce.

Težavnostna stopnja delavnice je prilagojena starosti udeležencev.

NOSILEC: Ana Kruh, kustosinja
CILJNA SKUPINA: učenci osnovnih in srednjih šol
LOKACIJA: po šolah
ČAS IZVEDBE: do junija 2018
ŠT. UDELEŽENCEV: do dva razreda
TRAJANJE: 1–2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 2 €
*Delavnica se lahko tudi za druge muzejske oddelke: umet. zgod., zgodovina, restavrat...

Voden ogled antičnih ostalin v Ajdovščini

CASTRA: Ogled in zbirka

Mesto Ajdovščina se danes lahko pohvali z dobro ohranjenimi ostanki rimskodobne utrjene naselbine. Namen načrtovane dejavnosti je, da čim bolj izkoristimo navedene prednosti, ki nam jih ponuja lokacija in da otrokom preko igre predstavimo lokalno kulturno dediščino s poudarkom na življenju v rimskem obdobju. Otroci se bodo podali na pot okoli ostankov obzidja, odkrivali bodo podobo antičnega mesta na tleh današnje Ajdovščine ter življenje za časa Rimljanov. Ogledu na terenu sledi še obisk Muzejske zbirke Ajdovščina.

Težavnostna stopnja delavnice je prilagojena starosti udeležencev.

NOSILEC: Ana Kruh, kustosinja
LOKACIJA: Ajdovščina
CILJNA SKUPINA: učenci osnovnih šol; dijaki srednjih šol
ČAS IZVEDBE: do junija 2018
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (lahko po skupinah)
TRAJANJE: 2-3 šolske uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Arheološka delavnica

ARHEOPESKOVNIK: spoznajmo poklic arheologa

Otroci spoznajo delo arheologa skozi igro. Kot pravi arheologi odkrivajo predmete, ki so skriti v arheopeskovniku, jih prepoznajo, rišejo, merijo, razvrščajo in pripravijo za muzejsko razstavo. Pri tem pa se še spoznajo z materialno kulturo določenega obdobja.

Težavnostna stopnja delavnice je prilagojena starosti udeležencev.

NOSILEC: Ana Kruh, kustosinja
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: do junija 2018
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10
TRAJANJE: 3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Arhopeskovnik2

Arheološko-restavratorska delavnica

LANGOBARDSKE OGRLICE – Novost!

Delavnica se nanaša na arheološko razstavo Langobardi v Vili Bartolomei. Med številnimi predmeti, ki so bili odkriti na langobardskem najdišču v Solkanu, so bile tudi steklene perlice. Na delavnici se otroci naučijo, kaj je steklo, kako so ga v preteklosti pridobivali in kako izdelovali predmete. Ogledajo si originale in s pomočjo sodobnih materialov poustvarijo langobardski nakit.

NOSILEC: Polona Paglovec Šuligoj, restavratorka
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 12 učencev
TRAJANJE: 3 šolske ure
CENA NA OSEBO: 3 €

Os Ogrlice Resize

Arheološko-restavratorska delavnica

KAKO SO IZDELOVALI POSODJE V PRAZGODOVINI

V ospredju bo predstavitev izdelave keramičnega posodja v železni dobi (pribl. 9.–5. stoletje pred našim štetjem). V tem obdobju je prevladovalo posodje, izdelano iz žgane gline; to je najpogostejša najdba, na katero naletijo arheologi pri raziskavah najdišč tega časa. Vpogled v železnodobno keramično produkcijo na območju Goriške dobimo na podlagi najdb iz najdišč na območju Solkana (Sv. Katarina/Kekec, več lokacij z Ulice B. Kalina, Čahlne, itd). Otroci se bodo praktično spoprijeli z delom prazgodovinskih lončarjev in izdelali posodo po originalni predlogi in na prastar način.

NOSILEC: mag. Jana Šubic Prislan, restavratorka in Ana Kruh, kustosinja
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
CILJNA SKUPINA: učenci osnovnih šol
ČAS IZVEDBE: do junija 2018
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10
TRAJANJE: 3 šolske ure
CENA NA OSEBO: 3 €

Os Posodje Resize

Restavratorska delavnica

REKONSTRUKCIJA POSODJA – Novost!

Udeleženci delavnice s pomočjo konservatorja-restavratorja najprej teoretično, nato pa še praktično, spoznajo osnovne konservatorsko-restavratorske postopke na keramiki: iskanje in določevanje posameznih delov in števila posod, sestavljanje in lepljenje, lahko pa tudi še dopolnjevanje manjkajočih delov in njihovo barvno toniranje. Praktičnemu delu sledi še ogled stalne razstave Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri.

Težavnostna stopnja delavnice je prilagojena starosti udeležencev.

NOSILEC: Andrej Ferletic, restavrator za keramiko
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 12 učencev
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Os Restavriranje Resize

David Kožuh,
 kustos pedagog
Tel: (05) 33 59 826
GSM: 051 345 301

E-pošta: david.kozuh@goriskimuzej.si