Kontakt

Izjava o dostopnosti

Pričujoča izjava o dostopnosti je zapisana za spletno stran https://goriskimuzej.si, za katero skrbi Goriški muzej Kromberk-Nova Gorica. Stran je namenjena vsem, ki se želijo seznaniti z našimi vsebinami, zato se trudimo, da bi bila dostopna in prilagojena čim širšemu krogu uporabnikov. Prilagojena je različnim napravam, kot so računalniki, tablice in mobilni (pametni) telefoni.

Glede dostopnosti naših spletni strani smo zavezani slediti Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Kot določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in EU direktiva SIST EN 301 549 V3.2.1.:

- so naše vsebine primerno strukturirane in razumljive,
- naslovi napovedujejo vsebino in s tem tudi strukturo besedil, ki so berljiva,
- zvok in slika multimedijskih vsebin se ne sprožata samodejno,
- predvidljivo delovanje spletne strani,
- glavne komponente spletne strani so vedno na istem mestu,
- odzivno oblikovanje (prilagajanje ločljivosti in velikosti zaslona),
- velikost besedila se v brskalniku lahko spreminja brez izgube informacij in strukture,
- razmerje kontrasta med besedilom in ozadjem je prilagodljivo,
- vidnost se lahko prilagaja tudi preko namenskega menija,
- za iskanje vsebin na spletišču je na voljo polje za iskanje,
- vsebine so organizirane v menijih.

Stopnja skladnosti

Spletna stran je po samooceni delno skladna z ZDSMA. V okviru finančnih zmožnosti jo skušamo prilagoditi in nadgrajevati, trenutno je tudi v teku delna nadgradnja za potrebe dostopnosti, kot predvideva omenjeni zakon. Vendar zaradi nesorazmernega bremena določene komponente strani vseeno ne izpolnjujejo zahtev. Goriški muzej nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za muzej nastale znatne finančne posledice, če bi spreminjali in prilagajali grafično podobo strani in njene video vsebine.

Nedostopna vsebina

Zato so nekatere vsebine nedostopne, kot na primer:
- upravljanje strani s tipkovnico je delno možno,
- video posnetki, ki so objavljeni preko drugih spletišč nimajo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran in je odvisen od drugih spletišč (na primer: YouTube), se pa trudimo, da bi ob videoposnetkih (pred njim ali za njim) objavili, kaj je na videoposnetku oziroma kaj videoposnetek predstavlja.
- Novice (aktualno) ter publikacije, ki so bile objavljene v preteklih letih, niso bile pregledane in ocenjene in morebitna neskladja s kriteriji dostopnosti niso bila odpravljena. Kljub temu ostajajo na spletišču kot arhivsko gradivo.
Med tako vsebino spadajo še programsko generirani dokumenti, različne kompleksne tabele s podatki, razprodane publikacije, (ki so podane v skenirani obliki - pdf, jpg ali png), prav tako vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na e-naslov goriski.muzej@siol.net. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila oziroma prošnje.

V primeru, da na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katerokoli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo:
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Izjava je bila pripravljena 15. 6. 2023
Izjava je bila pripravljena z metodologijo samoocene.

Dostopnost