Kontakt

Šolske skupine

PEDAGOŠKI PROGRAMI

Muzej si običajno predstavljamo kot resno ustanovo, ki hrani stare predmete in proučuje zaprašeno preteklost. Prav nasprotno pa je obisk muzeja lahko zabavno in poučno popotovanje skozi stoletja, na katerem nam izvirni stari predmeti pripovedujejo svoje zgodbe.

V Goriškem muzeju želimo s pedagoško dejavnostjo vzbuditi zanimanje za kulturno dediščino našega prostora ter s tem okrepiti zavedanje o pestri preteklosti Goriške in posledično krepiti identiteto lokalnega območja. Obisk muzeja pod strokovnim vodstvom lahko popestri učni načrt, poleg tega ponujamo možnost sodelovanja muzeja z vzgojno izobraževalnimi institucijami pri pripravi raznih tematsko obarvanih dni, kot so npr. kulturni, naravoslovni ali tehniški dan. Zaradi težav s financiranjem prevoza otrok in mladine do naših zbirk, smo pripravili tudi delavnico Muzejski kovček, kjer strokovnjak s posameznega področja predstavi svojo stroko na zainteresirani šoli, iz kovčka pa pokaže originale in kopije muzealij.

Našo stalno pedagoško ponudbo lahko prelistate po ciljnih skupinah s pomočjo podmenijev na levi ali pa si prenesete celoten program na spodnji povezavi. Programe vezane na občasne razstave lahko prenesete s pomočjo spodnjih povezav.

Stalni pedagoški programi

Namizna igra Spoznavanje naravne in kulturne dediščine

David Kožuh,
 kustos pedagog
Tel: (05) 33 59 826
GSM: 051 345 301

E-pošta: david.kozuh@goriskimuzej.si

Dostopnost