Kontakt

Anna Pontel

ANNA PONTEL. Hommáge Zoranu Mušiču

Grad Kromberk Od 12 nov 2021 do 31 mar 2022

Italijanska umetnica Anna Pontel iz Vidma se slovenski publiki predstavlja z dvema projektoma: v galeriji Gong v Novi Gorici so na ogled skulpture in risbe iz cikla Predmeti za družbo, na gradu Kromberk pa instalacija Hommáge Zoranu Mušiču, s katero se je avtorica navezala na izbrana grafična dela Zorana Mušiča iz muzejske zbirke na gradu Dobrovo.

Franc Golob

Franc Golob

Grad Kromberk Od 19 jun 2021 do 3 apr 2022

Franc Golob se je skozi desetletja gibal v širokem medijskem polju: od slikarstva, grafičnega oblikovanja, fotografije, videa, do klasične in računalniške grafike, njegovo umetniško osebnost so krojili celo aktivizem in umetniški dogodki. Ko odkrivamo in prepoznavamo njegov razvoj od (pred)študijskih začetkov do konca študija na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, ki je potekal znotraj klasičnih likovnih praks, do drznega podiplomskega vstopa v polje razširjenih medijev (fotografija, grafično oblikovanje, video …), kjer je deloval več kot desetletje, in ponovnega vračanja k slikarski samozavesti, ni dovolj usmeriti pogled v eno samo točko.

Dom v prazgodovini

Dom v prazgodovini. Notranjost hiše v starejši železni dobi v Posočju

Grad Kromberk Od 20 jun 2020 do 19 jun 2022

O tem, kakšen je bil dom v pozni prazgodovini, kakšna je bila notranjost hiš in katere dejavnosti so se v njih odvijale, pričajo arheološke ostaline iz raziskanih naselij. Iz starejše železne dobe (9.–4. st. pr. n. št.) jih z obsežnega območja, ki ga je oblikoval tok reke Soče in njenih pritokov, poznamo veliko, vendar so večinoma skromno raziskane. Izjema je naselje na Mostu na Soči, kjer je bilo odkritih več kot 30 hiš.