Kontakt

Cenik

Cenik Goriškega muzeja Kromberk - Nova Gorica

I. VSTOPNINE

Grad Kromberk

Odrasli

4,00 €

Vstopnina s popustom (*)

2,00 €

Skupine (cena na osebo)

3,00 €

Družinska vstopnica

8,00 €

(*) – Vstopnina s popustom velja za: otroke od šestega leta dalje, dijake, študente, imetnike Evropske mladinske kartice, upokojence, slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje, sponzorje ob predložitvi dokazil.

Vila Bartolomei, Grad Dobrovo

Odrasli

3,00 €

Vstopnina s popustom (*)

1,50 €

Skupine (cena na osebo)

2,00 €

Družinska vstopnica

6,00 €

(*) – Vstopnina s popustom velja za: otroke od šestega leta dalje, dijake, študente, imetnike Evropske mladinske kartice, upokojence, slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje, sponzorje ob predložitvi dokazil.

Muzejske zbirke Kolodvor, Pristava, Spominska hiša Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta, Ajdovščina

Odrasli

2,00 €

Vstopnina s popustom (*)

1,00 €

Skupine (cena na osebo)

1,50 €

Družinska vstopnica

4,00 €

Soba pobega "Na šverc!" (cena za 2 osebi)

15,00 €

Soba pobega "Na šverc!" (cena za 3 osebe)

20,00 €

(*) – Vstopnina s popustom velja za: otroke od šestega leta dalje, dijake, študente, imetnike Evropske mladinske kartice, upokojence, slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje, sponzorje ob predložitvi dokazil.

Kombinirana vstopnica za vse lokacije

Odrasli

7,00 €

Vstopnina s popustom (*)

3,00 €

Skupine (cena na osebo)

5,00 €

Družinska vstopnica

12,00 €

(*) – Vstopnina s popustom velja za: otroke od šestega leta dalje, dijake, študente, imetnike Evropske mladinske kartice, upokojence, slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje, sponzorje ob predložitvi dokazil.

Vstopnica je veljavna 7 dni od dneva nakupa.

Brezplačne vstopnice

Prost vstop imajo: častni člani Goriškega muzeja, imetniki veljavnih muzejskih kartic SMD in ICOM – ICOMOS, SUZD, DRS, dijaki likovne Gimnazije Nova Gorica za Grad Kromberk, predšolski otroci, novinarji ob predložitvi press kartice, invalidi, spremljevalci invalidov in brezposelne osebe ob predložitvi dokazila.

Fotografiranje razstav in razstavnih eksponatov za zasebne namene je dovoljeno le brez bliskavice in brez stativa.

Snemanje in fotografiranje z namenom nadaljnje objave posnetkov je dovoljeno le ob predhodnem pisnem dovoljenju uprave Goriškega muzeja.

II. DEJAVNOSTI

VODSTVA (javna vodstva in najavljena vodstva)

Grad Kromberk, Grad Dobrovo, Vila Bartolomei:

Vstopnina + 2 €/osebo

Vstopnina + 1 €/osebo za šolske skupine

1 €/osebo za predšolske skupine

Muzejska zbirka Kolodvor, Spominska hiša Alojza Gradnika, Muzejska zbirka Ajdovščina:

Vstopnina + 1 €/osebo

Vstopnina + 1 €/osebo za šolske skupine

1 €/osebo za predšolske skupine


Vodstva za najavljene skupine tekom delovnega časa: min. 5 oseb

Vodstva za najavljene skupine izven delovnega časa: min. 10 oseb

III. NAJEM PROSTOROV

1. Namen:

V času nezasedenosti je posamezne prostore GM mogoče najeti za različne priložnosti: javne prireditve, predavanja, predstavitve, kongrese, sprejeme, koncerte, in druge prireditve po predhodnem dogovoru.

2. Prostori za najem:

  • Grad Kromberk vhodna veža: primerna za predavanja, predstavitve in druženja do 50 ljudi.
  • Grad Kromberk dvorana v II nadstropju: primerna za predavanja, predstavitve in koncerte, tehnično opremljena s projektorjem, platnom, ozvočenjem in računalniško opremo, do 150 ljudi.
  • Grad Kromberk zunanji amfiteater: primeren za koncerte in odrske predstave, do 250 ljudi.
  • Park Gradu Kromberk: primeren za poročne pogostitve.
  • Grad Dobrovo dvorana v I nadstropju: primerna za predavanja, predstavitve, koncerte, do 120 ljudi.

Gostinska preskrba ni vključena v najem prostorov. Postavitev prostora in gostinsko preskrbo nudijo ponudniki gostinskih storitev na posamezni lokaciji: Grad Kromberk in Grad Dobrovo.

3. Cenik:

a. Uporaba prostorov za izvedbo javnih kulturnih programov za neprofitne in proračunske uporabnike:

Grad Kromberk vhodna veža

25 €/uro

Grad Kromberk dvorana v II. nadstropju

50 €/uro

Grad Kromberk zunanji amfiteater

75 €/uro

Grad Kromberk park (pogostitve ob porokah (**))

50 €/uro

Grad Dobrovo dvorana v I. nadstropju

50 €/uro

V ceni najema nista zajeta tehnična oprema in DDV 22 %. Za celodnevni najem do 8 ur velja cena na uro x 4.
(**) – Najemnik parka mora poskrbeti, da za seboj pusti park v prvotnem stanju.

Najem dvorišča pred Gradom Kromberk je možen izključno po predhodnem dogovoru z upravo Goriškega muzeja.

Cena najema opreme
(II. nadstropje Grad Kromberk / I. nadstropje Grad Dobrovo) – ne glede na namen

50 €/uro


b. Najem prostorov za izvedbo drugih programov za profitne in proračunske uporabnike:

Grad Kromberk vhodna veža

40 €/uro

Grad Kromberk dvorana v II. nadstropju

75 €/uro

Grad Kromberk zunanji amfiteater

150 €/uro

Grad Dobrovo dvorana v I. nadstropju

75 €/uro

V ceni najema nista zajeta tehnična oprema in DDV 22%. Za celodnevni najem do 8 ur velja cena na uro x 4.

Najem dvorišča pred Gradom Kromberk je možen izključno po predhodnem dogovoru z upravo Goriškega muzeja.

Cena najema opreme
(II. nadstropje Grad Kromberk / I. nadstropje Grad Dobrovo) – ne glede na namen

75 €/uro


Za vse informacije se obrnite na telefon: +386 (0)5 335 98 11, e-pošta: goriski.muzej@siol.net