Kontakt

Strokovni nadzor in razstave na drugih lokacijah

V sklopu javne službe na področju premične kulturne dediščine, ki jo po zakonu opravlja Goriški muzej, strokovni muzejski delavci v sodelovanju z drugimi institucijami skrbijo za ustrezno strokovno delo v sedmih muzejskih zbirkah in galerijah.