Kontakt

Goriški letnik: zbornik Goriškega muzeja

Goriški letnik 47 Ovitek

Goriški letnik 47 (2023)

Izdal Goriški muzej, 2023

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini

Cena: 10 EUR

V zborniku avtorji v svojih prispevkih segajo na različna področja: od arheologije (seznanitev z novimi arheološkimi najdbami in najdišči na območju Škocjana, predstavitev gradišč v okolici Slavine v Zgornji Pivki) do zgodovine oz. drugih tem s področja domoznanstva (grof Sigismund Attems, Goriški pomerij, družina dr. Alekseja Rafaela Rojica, kamnosek Jožef Hlede). V razpravah o umetnostni zgodovini je predstavljena Lichtenreitova slika sv. Hilarija in Tacijana, ki je osvetljena tudi skozi konservatorsko-restavratorske posege. Nenazadnje se bralec sprehodi po razpršeni razstavi na prostem Industrijska dediščina Ajdovščine.

 Sledijo redne rubrike Arheološke novice ter o izdanih publikacijah in dogodkih, izvedenih v letu 2023. Recenzije odražajo plodno literarno leto, v katerem sta se poslovila zgodovinarja Alessio Stasi in Miloš Fon, ki sta jima posvečena članka.

Kazalo

Goriški letnik 46 (2022)

Goriški letnik 46 (2022)

Izdal Goriški muzej, 2022

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

V zvezku, ki ga izdajamo ob 70. obletnici muzeja, se avtorji posvečajo različnim raziskovalnim tematikam. Odgovarjajo na vprašanja o družbi preteklih kultur (arheologija starejše železne dobe v Posočju), osvetljujejo zgodovinske vire (o dinamiki prebivalstva kraškega podeželja in o gospodarskem razvoju Senožeč v novem veku), pomnike (obeležja in pokopališča prve svetovne vojne ter njihovo obiskovanje), osebnosti (Milojka Štrukelj, Andrej Budal, Andrej Lipovž), njihovo zapuščino (muzejska zbirka grofa de Baguerja in knjižna zbirka Miroslava Premroua) in posamezne predmete iz naše zbirke (nova dognanja o ograji s Solkanskega mostu). Nezanemarljiva so tudi, sicer po obsegu skromnejša, besedila o novih arheoloških najdbah in najdiščih, predstavitve novih zanimivih knjižnih del ter zapisi o izdanih publikacijah in dogodkih, ki smo jih izvedli v letu 2022.

Kazalo

Goriški letnik 45 (2021)

Goriški letnik 45 (2021)

Izdal Goriški muzej, 2021

Jezik: slovenščina, italijanščina, nemščina, povzetki razprav v italijanščini ali nemščini

Cena: 10 EUR

Zbornik tokrat prinaša največ vsebin s področja arheologije. Pobuda temu je bil 80. rojstni dan nekdanjega zaposlenega kustosa Goriškega muzeja, Draga Svoljšaka. Drago Svoljšak je postavil temelje Arheološkega oddelka in v svoji karieri med letoma 1964 in 1986 vodil več pomembnih arheoloških raziskav na Goriškem. Ob tem objavljamo tudi prispevke z drugih področij in prispevke v ustaljenih rubrikah Zapiski, Arheološke novice, Ocene in recenzije. Spominjamo se tudi nekdanjega direktorja muzeja, dr. Mateja Vranješa, ki nas je letos veliko prezgodaj zapustil.

Kazalo

Goriški letnik 44 (2020)

Goriški letnik 44 (2020)

Izdal Goriški muzej, 2020

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Leto 2020 so ob tem, da se je del naše pedagoško-andragoške in druge dejavnosti preselilo na splet, zaznamovale številne obletnice in dogodki. Obeležili smo jih v sklopu različnih muzejskih aktivnosti in tudi v letniku št. 44, ki je predvsem zgodovinsko obarvan. V tem letu se je poslovil zunanji strokovni sodelavec Goriškega muzeja, Pavel Medvešček. Na naslovnici letošnje številke je eno od njegovih grafičnih del, ki ga hranimo v muzeju. Ob tem v zborniku objavljamo uveljavljene vsebine z različnih področij z območja med Zgornjim Posočjem, Brdi in Vipavsko dolino ter Krasom in več drugih drobnih novosti s področja domoznanstva.

Kazalo

Goriški letnik 43 (2019)

Goriški letnik 43 (2019)

Izdal Goriški muzej, 2019

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

43. številka prinaša poseben sklop, v katerem so objavljeni prispevki o Beneški Sloveniji, ki so bili predstavljeni leta 2016 v Špetru na znanstvenem simpoziju ob 150-letnici beneškega plebiscita. Sledijo Razprave s članki z zgodovinskega, biografskega, umetnostno-zgodovinskega in etnološkega področja. Poleg rednih rubrik Zapiski, Arheološke novice, Ocene in recenzije, Izšlo v 2019 in Pregled dogodkov v 2019, se v prispevku spominjamo letos preminulega bibliotekarja, urednika in prevajalca Marijana Breclja.

Kazalo

Goriški letnik 42

Goriški letnik 42 (2018)

Izdal Goriški muzej, 2018

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

V številki za leto 2018, ki je bilo posvečeno praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine, objavljamo teme predvsem s področja zgodovine in arheologije ter druge domoznanske prispevke. Zbornik obsega 13 razprav ter prispevke v stalnih rubrikah Zapiski, Arheološke novice in Recenzije. Ob rubriki Izšlo v 2018, sedaj v razdelku Pregled dogodkov v 2018 podajamo tudi pregled celoletnega dogajanja v muzeju. Naslovnico krasi zakladna najdba srebrnikov iz leta 1518 iz Dolnjega Cerovega v Goriških brdih.

Kazalo

GORIŠKI LETNIK 41 (2017)

Goriški letnik 41 (2017)

Izdal Goriški muzej, 2017

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini

Cena: 10 EUR

Poseben sklop te številke zbornika je namenjen praznovanju 70-letnice Nove Gorice. Objavljamo 7 prispevkov, ki so bili predstavljeni na dvodnevnem simpoziju Dediščina mesta – 70 let nove Gorice, ki je potekal 22. in 23. maja na Gradu Kromberk. Ti prispevki zgodovinsko, etnološko, umetnostnozgodovinsko in urbanistično ovrednotijo dediščino mesta. Poleg tega je objavljenih 9 razprav s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine ter več prispevkov v stalnih rubrikah Arheološke novice, Zapiski in Recenzije ter predstavitev publikacij Goriškega muzeja, ki so izšle v letu 2017.

Kazalo

Goriški Letnik 39 40

Goriški letnik 39–40 (2016–2015)

Izdal Goriški muzej, 2016

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini

Cena: 10 EUR

Dvojno številko zaznamuje obletnica rojstva solkanskega rojaka, slikarja, fotografa in lutkarja Milana Klemenčiča (1875–1957), ki se mu je Mestna občina Nova Gorica poklonila z lutkovnim letom. Poleg te osrednje teme zbornika, na katero se navezujejo 3 članki, je objavljenih tudi 13 razprav s področja arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije in muzeologije ter več prispevkov v stalnih rubrikah Arheološke novice, Zapiski, Bibliografije, Recenzije, V spomin. Zbornik zaključuje predstavitev publikacij Goriškega muzeja, ki so izšle v letih 2015 in 2016.

Kazalo

Goriški Letnik 37 38

Goriški letnik 37–38 (2013–2014). Zbornik prispevkov posvečen Marku Vuku. V spomin Beatriče Žbona Trkman in Matjažu Breclju

Izdal Goriški muzej, 2015

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 36

Goriški letnik 36 (2012). Zbornik prispevkov v počastitev 60-letnice Goriškega muzeja. V spomin Andreju Malniču

Izdal Goriški muzej, 2013

Jezik: slovenščina

Cena: 15 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 35

Goriški letnik 35 (2011)

Izdal Goriški muzej, 2013

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 33 34 Ii.

Goriški letnik 33–34/2 (2009–2010)

Izdal Goriški muzej, 2010

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 33 34 I.

Goriški letnik 33–34/1 (2009–2010)

Izdal Goriški muzej, 2010

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 32

Goriški letnik 32 (2008)

Izdal Goriški muzej, 2008

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 30 31

Goriški letnik 30–31 (2003–2004). Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana

Izdal Goriški muzej, 2005

Jezik: slovenščina, izvlečki v angleščini, povzetki v italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 29

Goriški letnik 29 (2002)

Izdal Goriški muzej, 2004

Jezik: slovenščina, izvlečki v angleščini, povzetki v italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 28

Goriški letnik 28 (2001). Brecljev zbornik

Izdal Goriški muzej, 2003

Jezik: slovenščina, italijanščina, furlanščina ali španščina, izvlečki v slovenščini in angleščini, povzetki v slovenščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 27

Goriški letnik 27 (2000). Gradivo predavanj na Gradu Kromberk leta 2000

Izdal Goriški muzej, 2003

Jezik: slovenščina, povzetki v italijanščini in/ali angleščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 25 26

Goriški letnik 25–26 (1998–1999) [Bavčarjev zbornik]

Izdal Goriški muzej, 2001

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 24

Goriški letnik 24 (1997)

Izdal Goriški muzej, 1998

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 23 (1996)

Goriški letnik 23 (1996). Zbornik Alojzija Resa za stoletnico rojstva objavljen v letu šestdesete obletnice smrti

Izdal Goriški muzej, 1996

Jezik: slovenščina, povzetek v angleščini in italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 22 (1995)

Goriški letnik 22 (1995). Zbornik Goriške matice ob petinsedemdesetletnici ustanovitve

Izdal Goriški muzej, 1997

Jezik: slovenščina, povzetek v angleščini in italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 20 21 (1993 1994)

Goriški letnik 20–21 (1993–1994)

Izdal Goriški muzej, 1995

Jezik: slovenščina, italijanščina, povzetki razprav v slovenščini ali italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

Goriški Letnik 19

Goriški letnik 19 (1992). Vodopivčev zbornik ob štiridesetletnici skladateljeve smrti

Izdal Goriški muzej, 1992

Jezik: slovenščina

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 18

Goriški letnik 18 (1991). Lovrenčičev zbornik za stoletnico pesnikovega rojstva

Izdal Goriški muzej, 1991

Jezik: slovenščina, povzetki v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 17

Goriški letnik 17 (1990)

Izdal Goriški muzej, 1990

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

GoriŠki Letnik 15 16 (1988 1989)

Goriški letnik 15–16 (1988–1989)

Izdal Goriški muzej, 1989

Jezik: slovenščina, srbohrvaščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 12 14 (1985 1987)

Goriški letnik 12–14 (1985–1987)

Izdal Goriški muzej, 1987

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini, furlanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 11 (1984)

Goriški letnik 11 (1984) in Gradivo simpozija o Matiji Vertovcu (1784–1851)

Izdal Goriški muzej, 1991

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 10 (1983)

Goriški letnik 10 (1983)

Izdal Goriški muzej, 1983

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 9 (1982)

Goriški letnik 9 (1982)

Izdal Goriški muzej, 1982

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 8 (1981)

Goriški letnik 8 (1982)

Izdal Goriški muzej, 1982

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 7 (1980)

Goriški letnik 7 (1980)

Izdal Goriški muzej, 1980

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 6 (1979)

Goriški letnik 6 (1979). Juvančičev zbornik

Izdal Goriški muzej, 1979

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 4 5 (1977 78)

Goriški letnik 4–5 (1977–1978)

Izdal Goriški muzej, 1978

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 3 (1976)

Goriški letnik 3 (1976)

Izdal Goriški muzej, 1976

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini in nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 2 (1975)

Goriški letnik 2 (1975)

Izdal Goriški muzej, 1975

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini in nemščini in francoščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik (1974)

Goriški letnik

Izdal Goriški muzej, 1974

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini in italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Dostopnost