Kontakt

Goriški letnik: zbornik Goriškega muzeja

Goriški letnik 44 (2020)

Goriški letnik 44 (2020)

Izdal Goriški muzej, 2020

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Leto 2020 so ob tem, da se je del naše pedagoško-andragoške in druge dejavnosti preselilo na splet, zaznamovale številne obletnice in dogodki. Obeležili smo jih v sklopu različnih muzejskih aktivnosti in tudi v letniku št. 44, ki je predvsem zgodovinsko obarvan. V tem letu se je poslovil zunanji strokovni sodelavec Goriškega muzeja, Pavel Medvešček. Na naslovnici letošnje številke je eno od njegovih grafičnih del, ki ga hranimo v muzeju. Ob tem v zborniku objavljamo uveljavljene vsebine z različnih področij z območja med Zgornjim Posočjem, Brdi in Vipavsko dolino ter Krasom in več drugih drobnih novosti s področja domoznanstva.

Kazalo

Goriški letnik 43 (2019)

Goriški letnik 43 (2019)

Izdal Goriški muzej, 2019

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

43. številka prinaša poseben sklop, v katerem so objavljeni prispevki o Beneški Sloveniji, ki so bili predstavljeni leta 2016 v Špetru na znanstvenem simpoziju ob 150-letnici beneškega plebiscita. Sledijo Razprave s članki z zgodovinskega, biografskega, umetnostno-zgodovinskega in etnološkega področja. Poleg rednih rubrik Zapiski, Arheološke novice, Ocene in recenzije, Izšlo v 2019 in Pregled dogodkov v 2019, se v prispevku spominjamo letos preminulega bibliotekarja, urednika in prevajalca Marijana Breclja.

Kazalo

Goriški letnik 42

Goriški letnik 42 (2018)

Izdal Goriški muzej, 2018

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

V številki za leto 2018, ki je bilo posvečeno praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine, objavljamo teme predvsem s področja zgodovine in arheologije ter druge domoznanske prispevke. Zbornik obsega 13 razprav ter prispevke v stalnih rubrikah Zapiski, Arheološke novice in Recenzije. Ob rubriki Izšlo v 2018, sedaj v razdelku Pregled dogodkov v 2018 podajamo tudi pregled celoletnega dogajanja v muzeju. Naslovnico krasi zakladna najdba srebrnikov iz leta 1518 iz Dolnjega Cerovega v Goriških brdih.

Kazalo

GORIŠKI LETNIK 41 (2017)

Goriški letnik 41 (2017)

Izdal Goriški muzej, 2017

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini

Cena: 10 EUR

Poseben sklop te številke zbornika je namenjen praznovanju 70-letnice Nove Gorice. Objavljamo 7 prispevkov, ki so bili predstavljeni na dvodnevnem simpoziju Dediščina mesta – 70 let nove Gorice, ki je potekal 22. in 23. maja na Gradu Kromberk. Ti prispevki zgodovinsko, etnološko, umetnostnozgodovinsko in urbanistično ovrednotijo dediščino mesta. Poleg tega je objavljenih 9 razprav s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine ter več prispevkov v stalnih rubrikah Arheološke novice, Zapiski in Recenzije ter predstavitev publikacij Goriškega muzeja, ki so izšle v letu 2017.

Kazalo

Goriški Letnik 39 40

Goriški letnik 39–40 (2016–2015)

Izdal Goriški muzej, 2016

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini

Cena: 10 EUR

Dvojno številko zaznamuje obletnica rojstva solkanskega rojaka, slikarja, fotografa in lutkarja Milana Klemenčiča (1875–1957), ki se mu je Mestna občina Nova Gorica poklonila z lutkovnim letom. Poleg te osrednje teme zbornika, na katero se navezujejo 3 članki, je objavljenih tudi 13 razprav s področja arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije in muzeologije ter več prispevkov v stalnih rubrikah Arheološke novice, Zapiski, Bibliografije, Recenzije, V spomin. Zbornik zaključuje predstavitev publikacij Goriškega muzeja, ki so izšle v letih 2015 in 2016.

Kazalo

Goriški Letnik 37 38

Goriški letnik 37–38 (2013–2014). Zbornik prispevkov posvečen Marku Vuku. V spomin Beatriče Žbona Trkman in Matjažu Breclju

Izdal Goriški muzej, 2015

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 36

Goriški letnik 36 (2012). Zbornik prispevkov v počastitev 60-letnice Goriškega muzeja. V spomin Andreju Malniču

Izdal Goriški muzej, 2013

Jezik: slovenščina

Cena: 15 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 35

Goriški letnik 35 (2011)

Izdal Goriški muzej, 2013

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 33 34 Ii.

Goriški letnik 33–34/2 (2009–2010)

Izdal Goriški muzej, 2010

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 33 34 I.

Goriški letnik 33–34/1 (2009–2010)

Izdal Goriški muzej, 2010

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 32

Goriški letnik 32 (2008)

Izdal Goriški muzej, 2008

Jezik: slovenščina, izvlečki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 30 31

Goriški letnik 30–31 (2003–2004). Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana

Izdal Goriški muzej, 2005

Jezik: slovenščina, izvlečki v angleščini, povzetki v italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 29

Goriški letnik 29 (2002)

Izdal Goriški muzej, 2004

Jezik: slovenščina, izvlečki v angleščini, povzetki v italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 28

Goriški letnik 28 (2001). Brecljev zbornik

Izdal Goriški muzej, 2003

Jezik: slovenščina, italijanščina, furlanščina ali španščina, izvlečki v slovenščini in angleščini, povzetki v slovenščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 27

Goriški letnik 27 (2000). Gradivo predavanj na Gradu Kromberk leta 2000

Izdal Goriški muzej, 2003

Jezik: slovenščina, povzetki v italijanščini in/ali angleščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 25 26

Goriški letnik 25–26 (1998–1999) [Bavčarjev zbornik]

Izdal Goriški muzej, 2001

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 24

Goriški letnik 24 (1997)

Izdal Goriški muzej, 1998

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

GoriŠki Letnik 23 (1996)

Goriški letnik 23 (1996). Zbornik Alojzija Resa za stoletnico rojstva objavljen v letu šestdesete obletnice smrti

Izdal Goriški muzej, 1996

Jezik: slovenščina, povzetek v angleščini in italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 22 (1995)

Goriški letnik 22 (1995). Zbornik Goriške matice ob petinsedemdesetletnici ustanovitve

Izdal Goriški muzej, 1997

Jezik: slovenščina, povzetek v angleščini in italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 20 21 (1993 1994)

Goriški letnik 20–21 (1993–1994)

Izdal Goriški muzej, 1995

Jezik: slovenščina, italijanščina, povzetki razprav v slovenščini ali italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

Goriški Letnik 19

Goriški letnik 19 (1992). Vodopivčev zbornik ob štiridesetletnici skladateljeve smrti

Izdal Goriški muzej, 1992

Jezik: slovenščina

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 18

Goriški letnik 18 (1991). Lovrenčičev zbornik za stoletnico pesnikovega rojstva

Izdal Goriški muzej, 1991

Jezik: slovenščina, povzetki v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

Goriški Letnik 17

Goriški letnik 17 (1990)

Izdal Goriški muzej, 1990

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini ali italijanščini

Cena: 10 EUR

Kazalo

GoriŠki Letnik 15 16 (1988 1989)

Goriški letnik 15–16 (1988–1989)

Izdal Goriški muzej, 1989

Jezik: slovenščina, srbohrvaščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 12 14 (1985 1987)

Goriški letnik 12–14 (1985–1987)

Izdal Goriški muzej, 1987

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini, furlanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 11 (1984)

Goriški letnik 11 (1984) in Gradivo simpozija o Matiji Vertovcu (1784–1851)

Izdal Goriški muzej, 1991

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 10 (1983)

Goriški letnik 10 (1983)

Izdal Goriški muzej, 1983

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 9 (1982)

Goriški letnik 9 (1982)

Izdal Goriški muzej, 1982

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 8 (1981)

Goriški letnik 8 (1982)

Izdal Goriški muzej, 1982

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 7 (1980)

Goriški letnik 7 (1980)

Izdal Goriški muzej, 1980

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 6 (1979)

Goriški letnik 6 (1979). Juvančičev zbornik

Izdal Goriški muzej, 1979

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 4 5 (1977 78)

Goriški letnik 4–5 (1977–1978)

Izdal Goriški muzej, 1978

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v italijanščini ali nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 3 (1976)

Goriški letnik 3 (1976)

Izdal Goriški muzej, 1976

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini in nemščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik 2 (1975)

Goriški letnik 2 (1975)

Izdal Goriški muzej, 1975

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini, italijanščini in nemščini in francoščini

Cena: razprodano

Vsebina

Kazalo

GoriŠki Letnik (1974)

Goriški letnik

Izdal Goriški muzej, 1974

Jezik: slovenščina, povzetki razprav v angleščini in italijanščini

Cena: razprodano

Vsebina