Kontakt

Img 3370%20%28custom%29

Arheologija v Brdih: arheološke raziskave v cerkvi sv. Lenarta v Dolnjem Cerovem

Objavljeno 29 mar 2017

Vabimo Vas na poljudno predavanje 31. Marca 2017 ob 20. uri v prostore vaškega doma v Gornjem Cerovem.

Arheologija v Brdih: arheološke raziskave v cerkvi sv. Lenarta v Dolnjem Cerovem

Na poljudnem predavanju bodo predstavljeni izsledki in zanimivosti arheoloških raziskav, ki so v cerkvi sv. Lenarta v Dolnjem Cerovem potekale v letih 2014 in 2016. Med arheološkimi izkopavanji v prezbiteriju cerkve so bile odkrite starejše faze cerkvene stavbe ter del pokopališča z več kot 30 raziskanimi grobovi. Gre za prve arheološke raziskave sicer slabo znanega srednjeveškega obdobja v Brdih.

Predavala bosta dr. Teja Gerbec iz Goriškega muzeja in dr. Tomaž Fabec s Centra za preventivno arheologijo ZVKDS.

Dogodek pripravlja Goriški muzej v sodelovanju z vaško skupnostjo Cerovo.