Kontakt

Img 5001a

Predavanje: Goriška v novem veku – identiteta večjezične in obmejne dežele

Objavljeno 12 feb 2020

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

18. februarja 2020 ob 19. uri na Grad Kromberk

Predavanje: Goriška v novem veku – identiteta večjezične in obmejne dežele

Predavanje je posvečeno goriški grofiji in njenemu prebivalstvu v stoletjih novega veka. Preko sočasnih virov se bo osvetlilo začetek goriške deželne zavesti v prvi polovici 17. stoletja. Posebne pozornosti bo deležna večjezičnost te obmejne dežele.

Predavateljica: Pridr. prof. dr. Neva Makuc ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa; Univerza v Novi Gorici.

Goriška v novem veku – identiteta večjezične in obmejne deželeNarodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Zbirka rokopisov, Ms. 156, fol. 163r, detajl.