Kontakt

Marusic

Predstavitev monografije MARUŠIČEV ZBORNIK. Zgodovinopisec zahodnega roba

Objavljeno 23 maj 2019

Vabimo vas na predstavitev monografije MARUŠIČEV ZBORNIK. Zgodovinopisec zahodnega roba

Petek, 24. maja 2019 ob 19. uri na Gradu Kromberk.

Pobuda za monografijo je bila počastitev osemdesetletnice rojstva prof. dr. Branka Marušiča. Prispevke zanjo je napisalo kar 26 slovenskih in tujih zgodovinarjev, uredili pa so jo Petra Kolenc, Petra Svoljšak, Oto Luthar in Danila Zuljan Kumar (ZRC SAZU). Monografija tako predstavlja doprinos različnih generacij zgodovinarjev k izvirnim znanstvenim spoznanjem o zgodovini primorskega prostora ter zajetno Marušičevo bibliografi jo.

O delu dr. Branka Marušiča ter o posameznih prispevkih bodo spregovorili uredniki.

Dostopnost