Kontakt

Arheologija

Ceramicweightssmall%20

Keramične uteži statev za tkanje. Nekatere imajo vrezane oznake. Most na Soči, 6.–5. st. pr. n. št.

Piraunos small

Keramičen kuhinjski pripomoček – prenosna pečka (pyraunos). Most na Soči, 5.–4. st. pr. n. št.

Foto3b

Srebrna zapestnica z rimskodobnega grobišča pri vasi Žirje na Krasu, druga polovica 1. stoletja.

Stone%20arrow headsweb

Kamniti puščični osti. Najdišče: Bajti. Okvirno 3. tisočletje pr. n. št.

Ceramic%20gobletweb

Keramičen bokal. Najdišče: Dolnje Cerovo – cerkev sv. Lenarta. 1. polovica 15. stol.

Ceramic%20beakerweb

Keramičen lonec z okrasom. Najdišče Most na Soči. 4. stol. pr. n. št.

Foto1b

Bronasta zaponka z ostanki tkanine iz groba 346 v Tolminu, prva polovica 8 stoletja pr. n. št.

Foto5

Keramičen skifos z rimskodobnega najdišča v Bukovici, 1. stoletje.

Sl2

Bronast pasni jeziček z najdišča v Vipavi, pozno 8.–zgodnje 9. stoletje.

Foto4

Pozlačena srebrna zaponka z almandini s poznoantičnega grobišča v Mirnu, konec 5. in prva polovica 6. stoletja.

Foto2b

Bronast kipec božanstva s peterokrako krono iz Sežane, 2.−1. stoletje pr. n. št.

Son%c4%8dnakolesakanalskivrh

Izbor kolesastih obeskov iz bakrove zlitine, iz depoja Kanalski vrh I, 11. ali 10. stoletje pr. n. št.

Img 3861b

Zaponka s podobo jagnjeta s križem. Najdišče: Batuje – sv. Jurij, 10.–11. stoletje.

Foto4

Okrašena keramična plošča, ki je bila del opreme železnodobne hiše, najdišče Most na Soči.

Okov

Okrasni okov v podobi leva − del konjske opreme. Malovše pri Gojačah, druga polovica 3. stoletja.

Dostopnost