Kontakt

Cov kromberk img 0073a resize%20%28custom%29

Stalna zbirka na Gradu Kromberk

Prvo nadstropje je v celoti namenjeno likovni umetnosti. V Galeriji starejše umetnosti sta predstavljena lesena poznogotska cerkvena plastika in baročno slikarstvo. Zbirka odseva prehoden kulturno-zgodovinski značaj Goriške, kjer se prepletajo vplivi germanskega severa, sredozemskega juga in lastne kulturne tradicije. Kulturno-zgodovinska zbirka je opremljena s slikami in stilnim pohištvom iz 19. stoletja. V Galeriji primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja je predstavljen stilno-formalni razvoj likovne umetnosti na zahodnem delu slovenskega etničnega ozemlja od realizma prek post-impresionizma in ekspresionizma do nove stvarnosti, barvnega realizma, abstrakcije in postmodernih tokov. V galeriji, ki je bila uradno odprta leta 1970, so zastopani vsi najpomembnejši primorski likovni ustvarjalci 20. stoletja. Glavni dvorani, v kateri so na ogled slike in kiparska dela, sta bila pred kratkim dodana še dva prostora, v katerih predstavljamo grafike in risbe.

Kromberk Img 0077 Resize (Custom)

V vhodni veži in amfiteatru je na ogled lapidarij, v drugem nadstropju je prostor, namenjen zgodovinskim, arheološkim in etnološkim občasnim razstavam.

Dobrovo 03 Img 5232new4 Resize