Kontakt

Debaguercrop

Grof Silverio de Baguer in Goriška brda

Objavljeno 16 apr 2024

Po uspešno izvedenem prvem sklopu mednarodnega simpozija pripravljamo z Občino Brda in Goriškimi pokrajinskimi muzeji – Musei provinciali di Gorizia v četrtek, 25. aprila 2024, ob 19. uri v Vili Vipolže še drugi brezplačen sklop predavanj v okviru projekta DeBAGUER & MUŠIČ - Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo / Nuove collezioni museali al castello di Dobrovo.

Grof Silverio de Baguer (1838–1927) je s poroko s Cecilijo de Catterini postal lastnik gradu na Dobrovem ter vil v Gorici in Blankižu. Življenje in predvsem delovanje tega mednarodno poznanega in priznanega diplomata zahteva poglobljeno vedenje in raziskavo, saj je povezano tudi z Goriškimi brdi.

Kustodinja Goriških pokrajinskih muzejev, Alessandra Martina, bo predstavila pomen dragocene zbirke grofa Silveria de Baguerja. Kustodinja Goriškega muzeja, Tanja Gomiršek, bo pokazala napore grofa Silveria de Baguerja pri modernizaciji posestev in uprave. Arhivista Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Uroš Lavrenčič Mugerli in Alenka Kozič, bosta raziskala Društvo kolonov in malih posestnikov Fojana, ki je nastalo z odkupom zemljišč gospostva Dobrovo. Konservatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica, Andrejka Ščukovt, bo ovrednotila naselbinsko dediščino v Brdih.

Silverio de Baguer

Projekt sicer zajema tri sklope: preureditev avle, obnovo nekdanje zbirke grofa Silverija de Baguerja in prenovo razstave grafičnih del Zorana Mušiča v drugem nadstropju. Avla bo preurejena in opremljena z novimi svetlobnimi tablami, na katerih bodo prikazane povečave historičnih zemljevidov Brd.

V prvem nadstropju je bila rekonstrukcija nekdanje muzejske zbirke grofa Silverija de Baguerja postavljena že leta 1998, vendar vsebuje le nekaj originalnih predmetov. Musei provinciali di Gorizia, lastniki nekdanje Baguerjeve zbirke, bodo s sredstvi iz projekta predmete restavrirali, fotografirali in digitalizirali, da bodo lahko v nadaljevanju prikazani na obnovljeni razstavi.

V Galeriji Zorana Mušiča bomo postavili razstavne vitrine z regulacijo temperature in vlage ter primerno razsvetljavo za umetniška dela na papirju. V tovrstnih vitrinah namreč galerije v skladu s sodobnimi standardi razstavljajo in shranjujejo pomembna umetniška dela, med katera se Mušičeve grafike nedvomno uvrščajo.

Predavanja bodo simultano prevajana v slovenski in italijanski jezik.

Celoten program s povzetki predavanj v slovenskem in italijanskem jeziku je objavljen na spodnji povezavi:

Programska knjižica simpozija

Simpozij Vipolže Logotipi

Dostopnost