Kontakt

Img 5001a

Marko Pogačnik: Za spravo med staroverci in kristjani

Objavljeno 1 feb 2018

Vabimo Vas na Ciklus predavanj Staroverstvo – pogledi iz 21. stoletja

6. februarja 2018 ob 19. uri na Grad Kromberk

Marko Pogačnik: Za spravo med staroverci in kristjani

Marko Pogačnik, UNESCOv umetnik za mir, živi v Šempasu. Razvija oblike umetnosti, dejavne v življenju, med drugim litopunkturo - umetnost akupunkture pokrajin in mest.

V predavanju obravnava razkol med prvinskim odnosom človeka do Zemlje in njenih bitij na eni strani ter Kristusovim izročilom na drugi, ki je nastal na osnovi napačnega tolmačenja evangelijskih besedil. Avtor zanika povezave soških starovercev s poganstvom ali malikovanjem in njihov odnos do vseobsežne zavesti Zemlje primerja s svojimi izkušnjami njenih vidnih in nevidnih razsežnosti. Pri Evangelijih opozori na domnevne kasnejše vrinke, ki so povzročili navidezno nasprotje med izročilom starovercev in Kristusovim učenjem ter  njegovimi dejanji. Nazadnje predlaga, kako lahko etično držo obeh na videz nasprotnih  duhovnih gibanj utelesimo v sodobnih pogojih, nadvse težavnih, ko gre za obstoj Zemlje in človeštva.

Marko Pogačnik