Kontakt

Paglovec suligoj polonaslika2web

Petkove zgodbe iz konservatorsko-restavratorskih delavnic

Objavljeno 30 jun 2023

Grafični listi Zorana Mušiča

Med muzejske zbirke, za katere na območju enajstih občin skrbi Goriški muzej, sodi tudi grafična zbirka Zorana Mušiča na Gradu Dobrovo. Leta 1991 je umetnik podaril 134 grafičnih listov takratni Občini Nova Gorica, v upravljanje pa Goriškemu muzeju. Sedaj so v lasti Občine Brda.

Grafike so nastale med letoma 1949 in 1984 in prikazujejo podobe dalmatinske in sienske krajine, prizore konjičkov, obsežen cikel Dalmatinske zemlje, upodobitve lagune pri Chioggi ter Benetk s ciklom Canale della Giudecca. V zbirki so tudi upodobitve skalnatih pokrajin in dela iz cikla Nismo poslednji.

Pri prvi postavitvi razstave so bile grafike z lepilnimi trakovi vstavljene med dve stekli. Leta 2002 je bila razstava prenovljena. V konservatorko-restavratorskih delavnicah so odstranili neustrezne lepilne trakove z grafik, nadaljnje opremljanje grafik s paspartuji muzejske kakovosti in lesenimi okrasnimi okvirji ter samo pritrjevanje grafik v paspartuje pa je bilo izvedeno pri zunanjem izvajalcu. Od zadnje postavitve in preureditve zbirke leta 2002 se vanjo ni posegalo (slika 1).

Grafični listi Zorana MušičaSlika 1: Postavitev zbirke pred začetkom prenove gradu (foto: David Verlič)

Na Gradu Dobrovo konstantno spremljamo relativno zračno vlago in temperaturo, v prostorih so nameščeni razvlažilci. Razsvetljavo se vklaplja le ob prihodu obiskovalcev. Pri nadzoru stanja zbirke v letu 2018 smo opazili, da je na posameznih steklih viden odtis grafičnega lista v obliki belih lis, nekatere grafike pa se dotikajo stekla. Po podrobnejšem ogledu stanja grafik s Tino Buh iz Narodne galerije smo ugotovili, da so grafični listi prilepljeni na okno paspartuja z licem z obojestranskim lepilom, na hrbtni strani pa z različnimi lepilnimi trakovi ter da je nujno vse grafike razokviriti in pregledati (slika 2). 

Grafični listi Zorana MušičaSlika 2: Neustrezna pritrditev grafičnih listov (foto: Polona P. Š.)

Tako smo med letoma 2019 in 2022 celotno grafično zbirko Zorana Mušiča po sklopih pregledali in opravili potrebne konservatorsko-restavratorske posege. Z izredno previdnostjo smo ločevali grafične liste od paspartujev. Lepilo je bilo potrebno odstraniti tako iz grafičnih listov kot iz paspartujev, saj smo le-te želeli ohranili. Lepilo in lepilne trakove smo odstranjevali na več načinov. Ponekod je bilo potrebno lepilne trakove rahlo navlažiti z metilcelulozo (Culminal) in nato odstraniti s pomočjo skalpela ali lopatice, kjer je bilo varno pa smo jih odstranili kar mehansko. Lepilo z grafičnih listov smo odstranjevali s pomočjo različnih radirk. Po podrobnem pregledu smo poškodovane grafike -najpogosteje je šlo za krajše raztrganine na robovih in vogalih - sanirali, grafikam namestili naramnice iz japonskega papirja Kozu ter ponovno vstavili v paspartu (Slika 3).

Grafični listi Zorana MušičaSlika 3: Ponovno nameščanje grafik v paspartuje (foto: Kristina Furlan)

Celotno grafično zbirko smo natančno popisali ter fotografirali, ponovno vstavili v okrasne okvirje, namestili distančnike in zaščitili ozadja. Grafična zbirka zaradi trenutne obnove Gradu Dobrovo ni razstavljena. Prizadevamo si, da bi vzpostavili optimalne pogoje za njeno razstavljanje in hranjenje.

Polona Paglovec Šuligoj, višja konservatorka-restavratorka

Dostopnost