Kontakt

Srednja šola

Likovna delavnica

JAZ RIŠEM V GALERIJI

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno umetnostnozgodovinsko zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od obdobja gotike do konca 20. stoletja. Spoznali se bodo z likovnimi slogi in tehnikami ustvarjanja na področju kiparstva in slikarstva v različnih zgodovinskih obdobjih. Udeleženci delavnice si bodo v drugem delu izbrali njim najljubše likovno delo v stalni zbirki in ga poskušali kopirati s pomočjo svinčnika in barvic.

NOSILEC: Katarina Brešan, kustodinja umetnostna zgodovinarka
CILJNA SKUPINA: dijaki srednjih šol
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Risem V Galeriji Resize

Umetnostno-zgodovinska delavnica

NAJ OŽIVIJO SLIKE!

Na delavnici se udeleženci pobliže spoznajo s stalno umetnostnozgodovinsko zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od obdobja gotike do konca 20. stoletja. Nekatere slike bodo udeleženci spoznali na prav poseben način: razdelili se bodo v majhne skupine in izžrebali likovna dela, ki jih bodo s pomočjo interpretacije in igralskih sposobnosti oživili. Slikam lahko dodajo dialoge ali monologe ter druge zvočne efekte. Skupine si bodo nato izmenjale svoje interpretacije izbranih slik.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: dijaki srednjih šol
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred
TRAJANJE: 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Arheološka delavnica

MUZEJSKI KOVČEK: arheologinja na obisku*

Z »Muzejskim kovčkom« poskušamo vzpostaviti pristnejši stik muzejske ustanove s šolami na terenu. Pri pripravi delavnice upoštevamo želje izobraževalnih ustanov in se prilagodimo učnemu programu.

Učencem bo predstavljeno arheološko delo na terenu in v muzeju. Spoznali bodo arheološki delovni proces, drobne najdbe, ki se na najdiščih najpogosteje ohranijo, ter lokalno arheološko dediščino. Iz kovčka bo arheologinja pokazala zanimive predmete, z nekaterimi bodo učenci lahko tudi rokovali. V dogovoru z učitelji lahko učenci rešujejo tudi delovne liste ali pripravljajo miselne vzorce.

NOSILEC: Ana Kruh, kustodinja arheologinja in Teja Gerbec, kustodinja
CILJNA SKUPINA: dijaki srednjih šol
LOKACIJA: v šolah
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred
TRAJANJE: 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
* Na delavnici se lahko predstavi tudi druge muzejske poklice in področja: umetnostna in kulturna zgodovina, zgodovina, etnologija, konservatorstvo in restavratorstvo.

Voden ogled antičnih ostalin v Ajdovščini

CASTRA: Ogled in zbirka

Mesto Ajdovščina se lahko pohvali z dobro ohranjenimi ostanki rimskodobne utrjene naselbine. Namen delavnice je, da čim bolj izkoristimo navedene prednosti, ki nam jih ponuja lokacija, in da udeležencem predstavimo lokalno kulturno dediščino s poudarkom na življenju v rimskem obdobju. Dijaki se bodo podali na pot okoli ostankov obzidja, odkrivali bodo podobo antičnega mesta na tleh današnje Ajdovščine ter življenje za časa Rimljanov. Ogledu na terenu sledi obisk Muzejske zbirke Ajdovščina.

NOSILEC: Ana Kruh, kustodinja arheologinja in Teja Gerbec, kustodinja arheologinja
LOKACIJA: Ajdovščina
CILJNA SKUPINA: dijaki srednjih šol
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (lahko po skupinah)
TRAJANJE: 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:

Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
Služba za stike z javnostjo in organizacijo muzejskih prireditev
Grajska cesta 1
5000 Nova Gorica

Kontakt:
David Kožuh,
 kustos pedagog
Tel: (05) 33 59 826
GSM: 051 345 301

E-pošta: david.kozuh@goriskimuzej.si

Dostopnost