Kontakt

Vrtec

Umetnostno-zgodovinska in likovna delavnica

PRVIČ V MUZEJU – KAJ JE UMETNOST?

Udeleženci delavnice bodo na igriv način odkrivali muzej. V skupinah bodo reševali naloge in predstavili rezultate ostalim otrokom. V drugem delu jim bo predstavljena umetnost in pogovarjali se bomo o zvrsteh umetnosti in prvih umetnikih. Ogledali si bodo tudi celotno zbirko v Vili Bartolomei ali na Gradu Kromberk. Za zaključek bodo učenci pripravili skupinski izdelek na likovni delavnici.*

VODJA DELAVNICE: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: otroci od 5. leta dalje
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu / Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: delo v skupinah po 10 otrok
TRAJANJE: 3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
* Delavnico se lahko izvede tudi brez likovne delavnice ob zaključku.

Vrtec 02 Resize

Umetnostno-zgodovinska delavnica

ČAROBNA ŠKATLA INTERPRETACIJ

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno umetnostnozgodovinsko zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od obdobja gotike do konca 19. stoletja. Umetnost 20. stoletja pa bodo spoznali na prav poseben način – s Čarobno škatlo interpretacij. Čarobna škatla v sebi skriva majhne predmete, ki so povezani z likovnimi deli iz Galerije primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja. Otroci s tipanjem izberejo po en predmet, nato pa ga skupaj poskušamo umestiti k enemu ali več likovnim delom. Pri tem odkrivanju oz. igri, ni napačnih odgovorov. Na tak način obkrožimo vso galerijo, otroci pa ob pomoči kustosa spoznajo motive, tehnike, materiale, oblike in še kaj.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: otroci od 4. leta dalje
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: delo v skupinah po 10 otrok
TRAJANJE: 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Skatla

Etnološka delavnica

MUZEJSKI KOVČEK : Igre in igrače nekoč in danes

Z »Muzejskim kovčkom« poskušamo vzpostaviti pristnejši stik muzejske ustanove s šolami in vrtci na terenu. Pri pripravi delavnice upoštevamo želje izobraževalnih ustanov in se poskušamo prilagoditi učnemu programu.

V kovčku so igre in igrače, ki jih današnji otroci večinoma ne poznajo. Spoznali bodo nekatere stare namizne igre in se jih naučili igrati. Želimo jih navdušiti za igranje starih iger, saj te spodbujajo druženje z vrstniki. S kovčkom ozaveščamo otroke tudi glede ohranjanja nesnovne kulturne dediščine našega prostora. S predmeti iz kovčka bodo učenci lahko rokovali.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: predšolski otroci*
LOKACIJA: v vrtcih
ČAS IZVEDBE: celo leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 25 otrok
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
* Težavnostna stopnja je prilagojena starosti udeležencev.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:

Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
Služba za stike z javnostjo in organizacijo muzejskih prireditev
Grajska cesta 1
5000 Nova Gorica

Kontakt:
David Kožuh,
 kustos pedagog
Tel: (05) 33 59 826
GSM: 051 345 301

E-pošta: david.kozuh@goriskimuzej.si

Dostopnost