Kontakt

Tutta01

Klavdij Tutta, mediteranski popotnik

Ob 60. obletnici rojstva Klavdija Tutte smo pripravili na Gradu Kromberk pregledno razstavo, ki zaobjema vse umetnikove ustvarjalne cikle, od zgodnjih 80. let 20. stoletja do danes. »Klavdij Tutta je slovenski umetnik z mediteransko širino, ki jo ustvarja z optimizmom, vedrino, aktualnostjo in vso resnostjo sredi problemov vsakdanjika in s spominjanjem na mediteransko prostranost s pogledom v neskončnost, ki ga lahko omejuje zgolj ali samo osebni horizont« je zapisala Milena Koren Božiček.

Tuttov likovni opus izhaja iz občudovanja mediteranske, kraške, obmorske pokrajine, ki se prek izbranih podob in simbolov spreminja v imaginarni pejsaž. Po besedah Miklavža Komelja »redko srečamo slikarja, ki bi bil tako zelo navezan na neko pokrajino. Čeprav Tutta že skoraj četrt stoletja živi v Kranju in čeprav je pred tem obiskoval tako srednjo šolo kot likovno akademijo v Ljubljani, ostaja njegova rodna Goriška zanj obljubljena dežela, ki zaznamuje njegovo delo kot genius loci.« Že zelo zgodaj se je pri njem pojavila izrazito pravljična, magična razsežnost. Njegov zgodnji slikarski opus je zaznamovala dinamična, gestualna poteza z barvno nasičenimi abstraktnimi formami. Nato so nastopili cikli z ekspresivno stilizacijo živalskega sveta in krajine. Najpogostejši motivi so bili rogati biki, ki so s precejšnjo mero agresije napolnjevali slikovno polje kot simboli vitalne moči Mediterana, v dialogu z menhirji, kamnitimi monoliti, prastarimi simboli ljudskih verovanj. »Podobe bikov, ki so slikarjev najznačilnejši emblem, so najprej povezane z evokacijo žrtvovanj, faličnega erotizma, izgorevanja v mrežah sonca in drhtenja v trepetanju zvezd, če se oprem na sugestivne naslove … Toda kmalu se postopoma preobrazijo v idilične prijazne bikce, ki spominjajo na otroške igračke, dokler niso v najnovejših slikah poenostavljeni v čisto linearne znake, skorajda ideograme« je še zapisal Miklavž Komelj. Središčna tema je še vedno ostal Mediteran s cipresami, pticami, dolmeni, rogatimi bikci, ki jih je avtor sestavljal v vedno nove kompozicije na migetajoči podlagi, zgrajeni iz drobnih barvnih potez. Zadnja leta se je Tuttov pogled usmeril na morski pejsaž. Osrednji motivi so tako postali ladje, svetilniki, pomoli in človekov odnos do neizmernih morskih obzorij. Vzporedno s slikarskimi cikli vseskozi nastajajo še grafike, risbe, različni objekti in asemblaži iz raznovrstnih materialov.

O umetniku

Klavdij Tutta se je rodil v Postojni leta 1958 in odraščal v Novi Gorici. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je diplomiral iz grafike leta 1982 in nadaljeval podiplomski študij ravno tako iz grafike ter ga zaključil leta 1984. Za Tuttov nadaljnji umetniški razvoj so pomembna študijska potovanja po svetu, posebej pa študijsko bivanje v Cité Internationale des Arts v Parizu leta 1995. Imel je preko 240 samostojnih razstav, sodeloval je na več kot 370 skupinskih razstavah doma in po svetu. Za svoje delo je prejel 62 domačih in mednarodnih priznanj. Klavdij Tutta je pobudnik mnogih likovnih manifestacij, med njimi mednarodne likovne delavnice Slovenija, odprta za umetnost, na Sinjem Vrhu nad Ajdovščino. Posveča se organizaciji kulturnih prireditev in je animator kulture za mladino. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, skulpturo, oblikovanjem in oblikovanjem ambientov.

Lokacija: Grad Kromberk

Od: 19 apr 2018
Do: 30 sep 2018

Kustosa razstave:
Katarina Brešan, David Kožuh

Avtorji besedil:
Katarina Brešan, Miklavž Komelj, Milena Koren Božiček, Brane Kovič, Enzo Santese

Oblikovanje:
Boštjan Komel

Dostopnost