Kontakt

Zenske

Ženske v prvi svetovni vojni

Vloga žensk v prvi svetovni vojni je bila (pre)dolgo zapostavljena zgodovinopisna tema. Z namenom, da bi zapolnili to zgodovinopisno vrzel in širšo javnost seznanili z novimi zgodovinopisnimi dognanji, smo zasnovali razstave o ženskah, ki so živele in delovale v vojnem času.

Razstave, ki so posvečene štirim vojnim letom (1914, 1915, 1916 in 1917) in začetkom povojnega obdobja, prvenstveno prikazujejo dogajanje v neposredni bližini soške fronte in njenem zaledju. Pozorno sledijo tudi vojnim dogajanjem v širšem mednarodnem prostoru. Protagonistke posameznih tematskih prikazov in obravnav so ženske, in sicer kot žene, matere, sestre, hčere, dekleta, kmetice in delavke, meščanke in aristokratinje, dobrodelne dame, prostitutke, upornice, podpornice in nasprotnice vojni; ženske s svojimi biografijami in družbenimi vlogami, ki jih je vojni čas določal in zaznamoval.
Marta Verginella

Da je projekt zaživel, sta svoje moči združila Oddelek za zgodovino Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani in Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«.

Da bi projekt pustil trajnejšo, vsakomur dostopno vsebino, je bilo opravljeno delo digitalizirano.

obiščite spletno stran http://potmiru.si/zenskevprvi

Lokacija: Grad Kromberk

Od: 4 dec 2018
Do: 24 mar 2019

Avtor:
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani & Fundacija Poti miru v Posočju

Oblikovanje:
Matic Leban

Koordinacija za Goriški muzej:
Matic Volarič

Dostopnost