Kontakt

Lokalneglinerazstava01

Lokalne gline in dediščina. Posočje–Kras

Razstava »Lokalne gline in dediščina. Posočje–Kras« je eden najvidnejših rezultatov projekta Lokalne gline in dediščina, ki od leta 2020 poteka v sodelovanju Goriškega muzeja in Kluba keramikov Kanal.

Namen projekta je zbiranje in proučevanje lokalnih glin med Posočjem in Krasom ter izdelava študijskih in unikatnih izdelkov iz nabranih vzorcev. Zanimajo nas lastnosti glin – kakšne barve so, kako se oblikujejo, kakšne lastnosti imajo pri različnih temperaturah žganja, kako se njihove lastnosti spremenijo, če jim dodajamo razne dodatke (npr. kremenčev pesek) idr. Ob tem nas je zanimala tudi dediščina tega prostora, povezana z glino oz. keramiko.

Lokalne gline in dediščina. Posočje‒Kras

Na razstavi je predstavljen geološki oris območja, kratek pregled rabe gline in izdelave keramike med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom ter zgodovina lončarstva in opekarstva od poznega srednjega veka do vključno 20. stoletja med Posočjem in Krasom. Na ogled so številni testni in drugi izdelki iz lokalnih glin ter nekaj izbranih muzealij, ki kažejo uporabo gline oz. keramike nekoč.

Razstavo so finančno podprli Mestna občina Nova Gorica, Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kanal ob Soči. Razstava je trojezična, saj so besedila na panojih prevedena v angleški in italijanski jezik, prav tako tudi povzetki besedil v katalogu. Dopolnjuje jo video posnetek, ki prikazuje izvedene aktivnosti na delavnicah v okviru projekta.

Lokalne gline in dediščina. Posočje‒Kras

Sodelujoči pri projektu in avtorji izdelkov iz lokalnih glin: Matej Drusany, Teja Gerbec, Alenka Gololičič, Gabrijel Ipavec, Lijana Jurečič, Mira Mugerli, Robert Prunk in Darja Žorž.

Lokalne gline in dediščina. Posočje‒Kras

Foto: Katarina Brešan

Lokacija: Vila Bartolomei

Od: 14 dec 2023
Do: 28 sep 2024

Razstavni projekt – vodenje in koncept: Teja Gerbec

Vodji projekta Lokalne gline in dediščina: Teja Gerbec (Goriški muzej) in Alenka Gololičič (Klub keramikov Kanal)

Oblikovanje: Andreja Čepič, Buche

Snemanje in montaža avdio-video vsebin: Matej Doljak

Dostopnost