Kontakt

Rizzato kamion
Predmet meseca marca 2023

Fotografija tovornjaka podjetja Antonia Rizzatta iz Ajdovščine

»Je bilo polno strojev, je imel Rizzatto polno strojev, kar nekaj so jih potlej tudi pobrali, ker so bili dobri. Jaz sem bil tehnični in smo hodili okoli po Sloveniji na oglede, ampak takih strojev, ki jih je imel tistikrat Rizzatto, je bilo kar malo.«

Takšni so bili spomini Marjana Rodmana, ki se je konec petdesetih let prejšnjega stoletja zaposlil v podjetju LIP Ajdovščina, kasnejši Tovarni pohištva LIPA. Osnovna sredstva obrata so temeljila na nepremičninah in inventarju podjetja Rizzatto ter Lesno industrijskega obrata Drobnig s Cola nad Ajdovščino.

Tovornjak Antonio Rizzatto

Antonio Rizzatto je v medvojnem času vodil eno redkih uspešnih podjetij v Ajdovščini. Po prvi svetovni vojni je od A. Scarbonija odkupil žago ob potoku Lokavšček in 8. avgusta 1923 pričel z lesno dejavnostjo. V dvajsetih letih je Rizzattovo podjetje zaposlovalo 19 ljudi; 17 delavcev in dva uradnika. Sprva se je ukvarjalo s predelavo surovega lesa v vezani les, potem pa je s posodobitvijo proizvodnje in modernizacijo opreme dejavnost razširilo na proizvodnjo lesne embalaže in zabojev ter njihovo prodajo. Surovino je verjetno črpalo v svojih gozdovih, ki jih je imelo v lasti na območju Goriške province (verjetno Trnovski gozd).

Uspešno in hitro rastoče podjetje je leta 1933 zaustavil požar, v katerem so pogorele zaloge lesa in izdelkov. Že marca naslednje leto je Rizzatto na Gospodarsko zbornico vložil prošnjo za ponovno ustanovitev podjetja. Za prenovo obrata se je moral zadolžiti, a se je iz neugodne finančne situacije uspel rešiti v času italijanske kolonialne vojne v Etiopiji, od koder je prihajalo povpraševanje po žaganem lesu in barakah. Podjetje je po ponovnem zagonu zaposlovalo od 80 do 100 delavcev in je leta 1935 veljalo za vodilno podjetje v lesni panogi na ožjem območju. Z dejavnostjo je prenehalo v začetku leta 1939, obrat pa je prešel v najem do leta 1943. V tem letu je zaposlovalo 900 delavcev. Po vojni je bilo podjetje nacionalizirano.

Na fotografiji, ki jo hranimo v fototeki Goriškega muzeja, je tovornjak podjetja Antonia Rizzatta, s polnim nazivom Antonio Rizzatto Silvicoltura Industria Commercio Legnami Aidussina (Antonio Rizzato, gozdarstvo, lesna industrija in trgovina, Ajdovščina). Gre za tovornjak družbe OM (Officine Meccaniche), ki je delovala v Italiji in jo je leta 1938 prevzel Fiat. Na prikolicah so zloženi večji leseni zabojniki, namenjeni za prodajo. Datum fotografije ni znan, a jo lahko glede na zapis podjetja in arhivske vire umestimo v obdobje po letu 1931. Fotografija je zanimiva in dragocena za fototeko Goriškega muzeja, ker je ena redkih, ki jo hranimo iz obdobja delovanja podjetja Antonia Rizzatta, in tudi ena redkih ohranjenih nasploh.

Ines Beguš

Dostopnost