Kontakt

Img 2389

Spominska zbirka družine Kosovel - Kosovelova domačija

Že na prvi pogled je očitno, da bi Kosovelova domačija bolj spadala v predmestje Trsta, saj se njena arhitektura zgleduje po predmestnih vilah. Hišo je zgradil Anton Kosovel v začetku dvajsetih let, po tem, ko ga je italijanska oblast nepričakovano upokojila in s tem vrgla družino iz šolskega stanovanja. Hiša je zanimiva kot prebivališče kulturno pomembne družine, ki je predstavljala stičišče slovensko zavednih kulturnikov in izobražencev, ki so vzdrževali intenzivne vezi z izobraženci v Italiji in v Jugoslaviji. Predstavljala je kulturni most, ki je primorskim Slovencem omogočal stik z matičnim narodom. Ko so šli Kosovelovi otroci po svetu, so se povezave celo razširile.

Img 2421

Najprej je šel v Ljubljano Stano, ki je postal novinar in urednik pri časopisu Jutro. Karmela je študirala glasbo najprej v Trstu in kasneje v Muenchenu. Tončka in Anica sta se izobraževali pri nunah in prva se je zaposlila v Trstu pri zavarovalnici, druga pa je pred drugo svetovno vojno poučevala v Gospiću, po njej pa v Ljubljani. Najmlajši Srečko je študiral v Ljubljani.
Vsi so kljub težavam videli v domači hiši v Tomaju vozlišče, ki jih ohranja kot družino. Zato so si pošiljali pisma tudi v Tomaj, kjer so čakala naslovnika in kjer so se večkrat dobili vsi skupaj, tudi s svojimi prijatelji in znanci.

Spominska zbirka je postavljena v smislu takšnega zbirališča cele družine. Vsak od njih je namreč po svoje prispeval k ugledu družine in bogatil kulturno življenje Kraševcev in Slovencev.

Informacije

Kosovelova domačija
Tomaj 39, 6221 Dutovlje
Tel:  +386 (0)31 602 433

Dostopnost