Kontakt

Aleksandrinkebanner

Digitalna zbirka podatkov in fotografij o aleksandrinkah

Zbirka podatkov in fotografij Aleksandrinke je nastala v okviru projekta programske sheme “Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018” pri kateri je sodeloval tudi Goriški muzej.

V interdisciplinarnem projektu so študenti in študentke ustvarili_e spletno stran s podatkovno zbirko o aleksandrinkah, vanjo so vpisali_e podatke o aleksandrinkah, ki jih je pridobilo Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. Fotografirali_e so predmete, ki so pripadali aleksandrinkam, in digitalizirali_e del zbirke fotografij, ki jih hrani Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink.

Podatki o aleksandrinkah (imena in priimki, poklici, ki so jih opravljale, datumi rojstev in smrti, dan prihoda v Egipt in odhoda, kraj prihoda, cilj potovanja, sorodniki, delodajalci) so bili pridobljeni iz naslednjih virov: različni članki o aleksandrinkah, knjige o aleksandrinkah (Peter Zorn: Aleksandrinke so prišle domov, Dorica Makuc: Aleksandrinke, Daša Koprivec: Aleksandrinke, Otroci aleksandrink, Mirjam Milharčič Hladnik: Krila migracij), filmi in dokumentarci (Pisma iz Egipta, Aleksandrinke, Aleksandrija, ki odhaja), knjige prihodov in odhodov avstro-ogrskih državljanov v Egipt (PP, letnice 1884–1895, 1896–1903, 1903–1905), mrliške knjige (MK, datum in kraj pokopa v Egiptu). Fotografije knjig prihodov in odhodov ter mrliških knjig je posredovalo Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink.

Dostop do digitalne zbirke podatkov

Dostop do digitalne zbirke fotografij

Dostopnost