Kontakt

Img 8569small

Kraška hiša

Etnološka zbirka Kraška hiša v Štanjelu je urejena v obnovljeni, domnevno najstarejši stavbi, t. i. »romanski hiši«. Hiša je bila po vsej verjetnosti sezidana v 14. ali 15. stoletju. Leta 1973 jo je obnovil Zavod za spomeniško varstvo Gorica, Goriški muzej pa je v njej uredil manjšo etnološko zbirko, posvečeno materialni ljudski kulturi Krasa. Predstavljene so tri najznačilnejše prvine tradicionalnega kraškega doma: hiša, kamra in hram.

Img 8580 (Custom)

Sama stavba s skrlato streho in kamnitimi žlebovi, po katerih se steka voda v vodnjak, priča o tradicionalnem ljudskem stavbarstvu, gradnji s kamenjem in pomenu vode za Kras. Predstavljeni so predmeti najštevilčnejšega sloja prebivalstva, ki se je preživljalo predvsem s kmetijstvom in rokodelstvom. Svoj pridelek in izdelke so največ prodajali v bližnjem Trstu, kasneje pa so v pokrajini, ki jo je zaznamovala bližina velemesta, razvijali prve oblike kmečkega turizma.

Img 8587 (Custom)

Informacije

TIC Štanjel
Štanjel 1a, 6222 Štanjel
Tel: (05) 76 90 056

Dostopnost