Kontakt

Goriski%20muzej dom%20v%20prazgodovini

Dom v prazgodovini. Notranjost hiše v starejši železni dobi v Posočju

O tem, kakšen je bil dom v pozni prazgodovini, kakšna je bila notranjost hiš in katere dejavnosti so se v njih odvijale, pričajo arheološke ostaline iz raziskanih naselij. Iz starejše železne dobe (9.–4. st. pr. n. št.) jih z obsežnega območja, ki ga je oblikoval tok reke Soče in njenih pritokov, poznamo veliko, vendar so večinoma skromno raziskane. Izjema je naselje na Mostu na Soči, kjer je bilo odkritih več kot 30 hiš.

Na razstavi je predstavljen izbor hišnega inventarja, ki ga hrani Goriški muzej.

Občasna razstava je bila odprta ob Poletni muzejski noči ter Evropskih dnevih arheologije, 20. 6. 2020.

Dom v prazgodovini

Lokacija: Grad Kromberk

Od: 20 jun 2020
Do: 31 dec 2022

Dostopnost