Kontakt

Img 3760%20%28custom%29

Arheologija

Arheološki oddelek pridobiva, hrani, preučuje ter predstavlja javnosti premično arheološko dediščino na območju trinajstih primorskih občin – od Brd, spodnje Soške doline, Cerkljanskega in Idrijskega hribovja do Vipavske doline in Krasa. Oddelek hrani okoli 20.000 predmetov, ki sodijo v čas od prazgodovine do zgodnjega novega veka.

Arheološki oddelek je zaživel s stalno zaposlitvijo pristojnega kustosa leta 1965. Tedaj je stopilo v ospredje terensko delo, ki je bilo pomembna dejavnost oddelka skoraj trideset let.

Www.Fastmail.Com

Goriški muzej se lahko pohvali z bogato arheološko zbirko. Gradivo, ki je bilo pridobljeno med arheološkimi izkopavanji Goriškega muzeja na najdiščih na Mostu na Soči, v Kobaridu in Tolminu, je ključnega pomena za preučevanje prazgodovine Posočja. Eno izmed bolje raziskanih območij predstavlja tudi Vipavska dolina. Bogat fond arheološkega gradiva, ki ga hrani muzej, priča o pestri zgodovini tega prostora. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je arheološki oddelek usmeril v arheologijo mlajših zgodovinskih obdobij, ki je bila tedaj v slovenskem prostoru povsem nova veda. Rezultat te strokovne usmeritve je tudi obsežna zbirka poznosrednjeveškega in novoveškega gradiva, ki izvira iz raziskav na območju cerkve sv. Valentina na Sabotinu ter na gradovih Kozlov rob, Dobrovo, Rihemberk, Kromberk in Štanjel.