Kontakt

Eksponati 01%20%28custom%29

Etnologija

Etnološki oddelek Goriškega muzeja skrbi za raziskovanje, zbiranje in ohranjanje muzealij etnološkega značaja s področja tradicionalne ljudske kulture in načina življenja na Goriškem. Kot samostojni oddelek se je izoblikoval na podlagi narodopisnega dela Ludvika Zorzuta, ki je leta 1952 postal prvi ravnatelj novoustanovljenega muzeja in arhiva v Novi Gorici.

Eksponati 02 (Custom)

Iz prvega obdobja delovanja hranimo bogato zbirko predmetov ljudskega značaja, kmečkega orodja in notranje opreme, skrinj, oblačilne kulture, zbirko predmetov ljudske kulture 20. stoletja, zbirko pustnih mask ter bogato vinogradniško zbirko. Sistematično raziskujemo in ohranjamo dediščino tradicionalnih obrti - mizarstva v Solkanu, kovaštva v Lokovcu, škafarstva na Lokvah, čevljarstva v Mirnu, zidarstva v Renčah, dediščino aleksandrink v Prvačini ter tradicionalnih del, kot je furmanstvo v Lokavcu.

Eksponati 07 (Custom)

V sodelovanju z domačini vzpostavljamo mrežo lokalnih ekomuzejev, ki ob vsestranski skrbi za dediščino bogatijo lokalno kulturno in turistično ponudbo. V okviru etnološkega dela je še posebej pomembno sodelovanje z zasebnimi zbiralci, ki želijo svoje zbirke ovrednotiti in postaviti na ogled javnosti. Oddelek hrani tudi obsežno fotografsko in avdio-vizualno dokumentacijo.