Kontakt

Xdobrovo 03 img 5232new5 resize

Dislocirana enota: Dobrovo

Dislocirana enota Goriškega muzeja, Galerija Zorana Mušiča – Muzejska zbirka Dobrovo, je leta 2011 praznovala svojo 20. obletnico delovanja. Goriški muzej je vanjo sprva umestil donacijo 134 grafičnih del slikarja Zorana Mušiča, svetovno znanega slikarja, ki je pred osamosvojitvijo Slovenije takratni občini Nova Gorica podaril to neprecenljivo grafično zbirko. Že kmalu se je izkazalo, da v muzejski zbirki manjka tudi zgodovinska predstavitev njenih nekdanjih plemiških lastnikov. Na podlagi zbiranja in proučevanja je bila 12. 6. 1998 odprta stalna zbirka z naslovom Grajska zbirka na Dobrovem – poskus rekonstrukcije, ki je bila po prenovi postavljena v 1. nadstropju.

V muzejski zbirki sta zaposlena dva kustosa, ki zbirata, evidentirata ter proučujeta zlasti gradivo povezano z zgodovino, etnologijo in umetnostno zgodovino Goriških brd, občasno pa tudi celotne Primorske. 
V sklopu terenskega dela nastaja obsežna digitalna fototeka, ki ima namen dokumentirati preteklost briških vasi. Kustosa vabita, da z njima delite vaše fotografsko in dokumentarno gradivo, vezano na tematiko muzejskih zbirk, plemiške družine Goriških brd in Goriške, prebivalce Brd in njihov način življenja in dela ter osebnosti iz preteklosti ter dogodke, ki so zaznamovali zgodovino območja. Gradivo lahko na željo lastnika zgolj skeniramo, fotografiramo ali pa prevzamemo.