Kontakt

4911%20%28custom%29

Zgodovina

Oddelek za zgodovino Goriškega muzeja hrani muzejske predmete in muzealije s teritorija zgodovinske
 dežele Goriške, ki pokrivajo vsa zgodovinska obdobja. Posebno pozornost je oddelek v preteklih letih posvečal zbiranju predmetov, vezanih na obe svetovni vojni, ki sta zaznamovali ozemlje Goriške in Primorske v 20. stoletju; še posebej močan pečat v pokrajini in njenih prebivalcih je pustila prva svetovna vojna. Naj na tem mestu omenimo samo dve odmevni in obiskani razstavi v preteklosti: razstava Podobe soške fronte 1915–1917, ki je bila prva večja razstava na tematiko soške fronte v Sloveniji, in stalna razstava Primorska 1918–1947 v Vili Bartolomei. Oddelek hrani tudi obsežne zbirke fotografij, razglednic različnih krajev Primorske, periodičnega in neperiodičnega tiska ter plakatov in letakov iz različnih zgodovinskih obdobij, kar potrjuje tudi bogata razstavna dejavnost.

Eksponati 09 (Custom)

Ker je sodobni muzej institucija, namenjena predvsem javnosti, zgodovinski oddelek z veliko pozornostjo predstavlja, raziskuje, izobražuje na delavnicah, razstavah in predstavitvah zainteresirano širšo publiko. Dobrodošli so vsi prebivalci Primorske, ki bi radi posredovali svoje zgodbe in znanje o predmetih, dogodkih in ljudeh, ki so zaznamovali našo skupno preteklost.

Eksponati 12 (Custom)