Kontakt

Coversx1 03 resize%20%28custom%29

Knjižnica

Knjižna zbirka je začela nastajati v začetku delovanja Goriškega muzeja, leta 1969 je bila organizirana kot samostojni oddelek. Od takrat se razvija kot javna specialna knjižnica znotraj muzeja, ki upošteva pravila knjižničarske stroke, zahteve po strokovnem gradivu in finančne zmožnosti matične ustanove. Knjige so razdeljene po strokah muzeja, saj je taka razdelitev uporabnikom prijazna in uporabna.

Foto X1 03 Resize (Custom)

Knjižnica hrani gradivo vseh muzejskih strok, pa tudi knjige, ki so razglašene za muzealije. Knjige so urejene po skladiščnem načelu in si sledijo po tekočih številkah, kar pomeni tudi po sosledju prihoda. Knjižnica ima izpolnjen listkovni katalog, tako po abecedi značnice kot po zaporednih kataloških številkah, zadnji dve desetletji pa izpopolnjujemo elektronski katalog po programu Šolska knjižnica, do katerega lahko dostopate na spodnji povezavi:

Spletna knjižnica WinKnj-OPAC

Foto X1 04 Resize (Custom)