Kontakt

Av%20banner%20%28custom%29

Avdiovizualna kulturna dediščina

Oddelek za dokumentacijo se je leta 2005 preimenoval v Oddelek za avdiovizualno dokumentacijo in prezentacijo nematerialne kulturne dediščine. Nastali oddelek je bil rezultat petnajstletnega prizadevanja po avdiovizualni dokumentaciji in prezentaciji nesnovne in žive dediščine na območju, ki ga pokriva Goriški muzej. Velik vpliv na stroko in muzejsko delo je imelo sprejetje Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine na 32. konferenci Unesca leta 2003 v Parizu.

Img 8528 (Custom)

Oddelek zbira, hrani in digitalizira avdiovizualne zapise s terena; z avdiovizualnimi raziskavami dokumentira način življenja na Goriškem ter iz gradiva ustvarja filme in druga avdiovizualna dela, ki jih prikazuje na razstavah, različnih projekcijah, strokovnih srečanjih in televizijah.