Kontakt

Botanic%cc%8cni%20vrt%20 %20foto%20jadran%20c%cc%8ceh

Dislocirana enota: Sežana

Muzejska zbirka Sežana je najmlajša dislocirana enota Goriškega muzeja, ustanovljena leta 2005. Rdeča nit delovanja je raziskovanje kamnoseštva in kamnolomstva na Krasu oziroma kulturne dediščine, ki je povezana s kamnom. Drugo pomembno področje raziskovanja je tehniška dediščina mesta Sežana, tretje pa kulturna in vojaška zgodovina Krasa.

Geografsko je delovanje zbirke omejeno na območje med Štanjelom in Lokvijo. Pomembna je  tudi prisotnost Goriškega muzeja v Kobilarni Lipica, kjer opravljamo strokovni nadzor v Galeriji Avgusta Černigoja, v kobilarni pa si je mogoče ogledati Muzejsko zbirko kočij. Sodelovali smo tudi pri nastajanju Muzeja Lipicanca LIPIKUM.

Sejmiška Pot   Foto Jadran Čeh (Custom)

Zelo pomembna dejavnost enote je tudi ohranjanje spomina na posamezne zgodovinske dogodke, ki so zaznamovali okolje v katerem deluje. Tako imajo velik pomen številni projekti, ki nastajajo v tesni povezavi z lokalno skupnostjo.

V času od ustanovitve dislocirane enote v Sežani so se stkale mnoge vezi med različnimi institucijami v Sloveniji in širše. Med najpomembnejša mednarodna sodelovanja lahko štejemo sodelovanje z Gradskim muzejem Karlovac.

Vila Carsolina   Foto Jadran Čeh (Custom)