Kontakt

Img 7938izrez

Umetnostna in kulturna zgodovina

Oddelek za umetnostno in kulturno zgodovino zbira, hrani, preučuje in predstavlja javnosti likovna dela umetnikov, ki izvirajo iz primorskega prostora ali so tu delovali ter kulturnozgodovinske predmete in pohištvo, ki so nastali na tem ozemlju ali so bili tu v 
uporabi. Muzej hrani leseno cerkveno plastiko iz obdobja 
pozne gotike, ki izvira iz Vipavske doline in Goriških 
brd, zbirko nabožnega baročnega slikarstva nekaterih vidnejših predstavnikov tega obdobja na Goriškem in zbirko slikarskih del iz 19. stoletja s poudarkom na portretu, krajini ter nabožni vsebini. Del fonda je tudi obsežna zbirka moderne umetnosti, predvsem slikarstva in kiparstva, v kateri so zastopani različni likovni tokovi 20. stoletja, ter dve obsežni donaciji, zbirki del Vladimirja Makuca in Rafaela Nemca.

Img 3091

Poleg stalne zbirke na Gradu Kromberk pripravlja oddelek občasne pregledne razstave ob pomembnih obletnicah in sodeluje s sorodnimi institucijami v Sloveniji, Italiji ter na Hrvaškem.

82   Pokrajina S Hudournikoma (Hum), 2003, Disperzijska Tempera, Barvne Voščene Krede In Mivka Na Platnu, 120 X 100 Cm